สตรีศึกษา 2

รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา  ถวายผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียนรอบอุโบสถ  ณ วัดอรุณสวัสดิ์บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
26/ก.ค./2018 - [395] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
พิธีลงนามถวายพระพรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร
นายสุริยา  สิงห์ชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2 พร้อมคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนในชุมชน ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
26/ก.ค./2018 - [380] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
การแข่งขันกีฬาวู๊ดบอล รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561
ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประเภทกีฬา วู๊ดบอล รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561  ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีศึกษา 2  โดยโรงเรียนสตรีศึกษา 2 ได้เข้าแข่งขันกีฬาประเภท วุ๊ดบอล...
29/มิ.ย./2018 - [416] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
พิธีมอบจักรยานจากร้านไพศาลจักรยาน ให้กับนักเรียน
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไพศาลจักรยาน จำกัด  มอบจักรยาน จำนวน 5 คัน ให้กับนักเรียนของโรงเรียนสตรีศึกษา 2 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ปั่นมาโรงเรียน  โดยนายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2 เป็นตัวแทนร้านไพศาลจักรยานมอบให้นักเรียนหน้าเสาธง 
29/มิ.ย./2018 - [455] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรม ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไป  โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ...
29/มิ.ย./2018 - [414] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 31 พฤษภคม 2561 ที่ผ่านมา  โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อคุณครู  และ ให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่ลูกศิษย์ ในการศึกษาความรู้เพื่อเกิดผลสำเร็จการดำเนินชีวิตในอนาคต
29/มิ.ย./2018 - [365] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
นายสุริยา  สิงห์ชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา ๒  พร้อมคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
31/ก.ค./2017 - [822] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรม เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา  นายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2 พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรม ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  ณ วัดอรุณสวัสดิ์ บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
12/ก.ค./2017 - [762] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  นายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2   เป็นประธานกองลูกเสือ ได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560  ณ โรงเรียนสตรีศึกษา 2
05/ก.ค./2017 - [693] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรมการเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการ พร้อม คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ให้ชุมชนได้รับทราบถึงโทษของยาเสพติด โดยมีกรอบแนวความคิด และคำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด" ซึงตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี...
05/ก.ค./2017 - [740] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2

หน้า

35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
27
2
1
22
4
2
42
2
7
66
32
7
2
1
2
2
7
2
36
29
3
29
11
2
6
1
1
4
5
10
1
4
16
2
8
2
6
1