สตรีศึกษา 2

รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรม ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไป  โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ...
29/มิ.ย./2018 - [569] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 31 พฤษภคม 2561 ที่ผ่านมา  โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อคุณครู  และ ให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่ลูกศิษย์ ในการศึกษาความรู้เพื่อเกิดผลสำเร็จการดำเนินชีวิตในอนาคต
29/มิ.ย./2018 - [520] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
นายสุริยา  สิงห์ชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา ๒  พร้อมคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
31/ก.ค./2017 - [1,001] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรม เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา  นายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2 พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรม ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  ณ วัดอรุณสวัสดิ์ บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
12/ก.ค./2017 - [949] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  นายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2   เป็นประธานกองลูกเสือ ได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560  ณ โรงเรียนสตรีศึกษา 2
05/ก.ค./2017 - [853] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรมการเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการ พร้อม คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ให้ชุมชนได้รับทราบถึงโทษของยาเสพติด โดยมีกรอบแนวความคิด และคำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด" ซึงตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี...
05/ก.ค./2017 - [863] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
ทีมแอโรบิคมวยไทยโรงเรียนสตรีศึกษา 2 ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 26 มิถุนายน 2560    นายสุริยา  สิงห์ชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2 ได้นำทีมแอโรบิคมวยไทยโรงเรียนสตรีศึกษา 2 ขอพร นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนที่จะเข้าร่วมการประกวด โดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดได้ส่งทีมแอโรบิคมวยไทยโรงเรียนสตรีศึกษา 2...
30/มิ.ย./2017 - [1,009] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียนสตรีศึกษา 2
นายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2 คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน พร้อมผู้นำชุมชนและชาวบ้านแมตได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายอาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้านวันสถาปณาโรงเรียนซึ่งตรงกีบวันที่ 19  มกราคม  ของทุกปี...
24/ม.ค./2017 - [1,316] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะครูและนักเรียนได้กล่าวคำปฏิญานตนและร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี ตั้งจิตอธิฐานนั้งสมาธิสงบนิ่ง 15 นาที  ...
25/พ.ย./2016 - [1,539] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดพิธีลงนามถวายอาลัย และร้องเพลงสรรเสิญพระบารมี
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดพิธีลงนามถวายอาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 นายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2 พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 พร้อมใจลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
11/พ.ย./2016 - [1,315] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
59