สตรีศึกษา 2

รูปภาพของ prasuchon
พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  นายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2   เป็นประธานกองลูกเสือ ได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560  ณ โรงเรียนสตรีศึกษา 2
05/ก.ค./2017 - [1,120] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรมการเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการ พร้อม คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ให้ชุมชนได้รับทราบถึงโทษของยาเสพติด โดยมีกรอบแนวความคิด และคำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด" ซึงตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี...
05/ก.ค./2017 - [1,157] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
ทีมแอโรบิคมวยไทยโรงเรียนสตรีศึกษา 2 ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 26 มิถุนายน 2560    นายสุริยา  สิงห์ชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2 ได้นำทีมแอโรบิคมวยไทยโรงเรียนสตรีศึกษา 2 ขอพร นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนที่จะเข้าร่วมการประกวด โดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดได้ส่งทีมแอโรบิคมวยไทยโรงเรียนสตรีศึกษา 2...
30/มิ.ย./2017 - [1,369] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียนสตรีศึกษา 2
นายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2 คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน พร้อมผู้นำชุมชนและชาวบ้านแมตได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายอาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้านวันสถาปณาโรงเรียนซึ่งตรงกีบวันที่ 19  มกราคม  ของทุกปี...
24/ม.ค./2017 - [1,722] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะครูและนักเรียนได้กล่าวคำปฏิญานตนและร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี ตั้งจิตอธิฐานนั้งสมาธิสงบนิ่ง 15 นาที  ...
25/พ.ย./2016 - [2,049] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดพิธีลงนามถวายอาลัย และร้องเพลงสรรเสิญพระบารมี
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดพิธีลงนามถวายอาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 นายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2 พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 พร้อมใจลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
11/พ.ย./2016 - [1,635] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
15/ก.ค./2016 - [1,435] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 เข้าร่วมแข่งขันแอโรบิคมวยไทย ในงานการแข่งขันศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 วันที่ 29 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
รงเรียนสตรีศึกษา 2 เข้าร่วมแข่งขันแอโรบิคมวยไทย ในงานการแข่งขันศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 วันที่ 29 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
14/ก.ค./2016 - [1,438] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2

หน้า

37
1
69
5
10
10
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1