สามขาท่าหาดยาววิทยา

รูปภาพของ kansamida
วันไหว้ครู ๒๕๖๑
โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา จัดพิธีไหว้ครู  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  นายอุดมศักดิ์  พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ...
17/มิ.ย./2018 - [55] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๒.๐๐น. โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา จัดกิจกรรมการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบริหาร การจัดการของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง...
17/มิ.ย./2018 - [39] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะครู  นักเรียน  และ รด.จิตอาสา โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561  จำนวน 109 ต้น   
03/มิ.ย./2018 - [58] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
น้อมเกล้ารำลึก 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมเกล้ารำลึก 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช  #ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะครูโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในงานวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนทราย 
25/ต.ค./2017 - [352] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน..มุทิตาจิตท่าน ผอ.บุญชนะ พันธุ์ยางน้อย
" จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน" วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงมุทิตาจิต *ด้วยรักและเคารพ ท่านผู้อำนวยการบุญชนะ พันธุ์ยางน้อย .. ณ หอประชุม โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  
18/ต.ค./2017 - [396] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
รับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่19 กันยายน 2560  ท่านรองถวาย เจริญกรศรี รอง ผอ. สพม.27 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้บริหารสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง ได้ออกประเมินโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
21/ก.ย./2017 - [356] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
พิธีรับมอบรถรับ-ส่งนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.09 น. โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  จัดปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560พร้อมพิธีรับมอบรถรับ-ส่งนักเรียน (รถหกล้อ) ได้รับเกียรติจาก ผอ.สพม.เขต27 นายโกศล ฐานะ เป็นประธานในพิธี และนายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีตำบลสามขา...
25/พ.ค./2017 - [476] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
"กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๘๙ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนแสดงความรัก สามัคคี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตามพระราชปณิธาน...
24/พ.ย./2016 - [607] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
แปรอักษรแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ร่วมแปรอักษรถวายอาลัยแด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
21/พ.ย./2016 - [683] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
ถวายสักการะและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
"สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้" ปวงข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559   ณ หอประชุมโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ผู้บริหาร คณะครู...
02/พ.ย./2016 - [706] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา

หน้า

35
9
5
3
3
4
5
1
3
1
1
3
3
2
21
1
4
15
4
11
1
1
19
4
1
46
3
1
53
32
1
2
1
7
2
1
2
12
16
2
18
7
3
1
1
1
4
5
1
1
3
4
2
8
3
6
1
1
49