สามขาท่าหาดยาววิทยา

รูปภาพของ kansamida
จิตอาสาร่วมทำความดี บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด
ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.  กลุ่มงานพยาบาล โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  ได้นำ รด.จิตอาสา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    จิตอาสา รวมทั้งสิ้น ๑๗ คน  ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
01/ก.ค./2018 - [86] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ หอประชุมโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อนำประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสยกย่อง เทิดทูน และเกิดความซาบซึ้งในผลงาน ...
01/ก.ค./2018 - [85] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
วันไหว้ครู ๒๕๖๑
โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา จัดพิธีไหว้ครู  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  นายอุดมศักดิ์  พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ...
17/มิ.ย./2018 - [98] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๒.๐๐น. โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา จัดกิจกรรมการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบริหาร การจัดการของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง...
17/มิ.ย./2018 - [78] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะครู  นักเรียน  และ รด.จิตอาสา โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561  จำนวน 109 ต้น   
03/มิ.ย./2018 - [96] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
น้อมเกล้ารำลึก 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมเกล้ารำลึก 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช  #ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะครูโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในงานวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนทราย 
25/ต.ค./2017 - [418] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน..มุทิตาจิตท่าน ผอ.บุญชนะ พันธุ์ยางน้อย
" จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน" วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงมุทิตาจิต *ด้วยรักและเคารพ ท่านผู้อำนวยการบุญชนะ พันธุ์ยางน้อย .. ณ หอประชุม โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  
18/ต.ค./2017 - [468] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
รับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่19 กันยายน 2560  ท่านรองถวาย เจริญกรศรี รอง ผอ. สพม.27 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้บริหารสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง ได้ออกประเมินโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
21/ก.ย./2017 - [419] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
พิธีรับมอบรถรับ-ส่งนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.09 น. โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  จัดปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560พร้อมพิธีรับมอบรถรับ-ส่งนักเรียน (รถหกล้อ) ได้รับเกียรติจาก ผอ.สพม.เขต27 นายโกศล ฐานะ เป็นประธานในพิธี และนายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีตำบลสามขา...
25/พ.ค./2017 - [563] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
"กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๘๙ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนแสดงความรัก สามัคคี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตามพระราชปณิธาน...
24/พ.ย./2016 - [655] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา

หน้า

35
10
9
3
3
4
7
1
3
1
1
3
3
2
21
1
4
15
4
21
1
1
21
4
1
46
3
1
61
32
7
2
1
7
2
4
2
28
25
2
26
11
3
6
1
1
4
5
1
1
3
6
2
8
3
6
1
1
53