สามขาท่าหาดยาววิทยา

รูปภาพของ kansamida
เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ส.ท.ว.ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ ศรีม่วง รองผอ.สพม.เขต27 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ส.ท.ว. ครั้งที่ 2 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระอื่นๆ และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  จำนวน 5 โรงเรียน คือ 1....
20/ส.ค./2019 - [370] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้อำนวยการอุดมศักดิ์ พรมพิลา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุธศักราช ๒๕๖๒ .......
19/ส.ค./2019 - [289] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ Thanat
ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
04/ก.ค./2019 - [336] - ความเห็น - - : Thanat - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
จิตอาสาร่วมทำความดี บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด
ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.  กลุ่มงานพยาบาล โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา  ได้นำ รด.จิตอาสา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    จิตอาสา รวมทั้งสิ้น ๑๗ คน  ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
01/ก.ค./2018 - [813] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ หอประชุมโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อนำประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสยกย่อง เทิดทูน และเกิดความซาบซึ้งในผลงาน ...
01/ก.ค./2018 - [855] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
วันไหว้ครู ๒๕๖๑
โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา จัดพิธีไหว้ครู  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  นายอุดมศักดิ์  พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ...
17/มิ.ย./2018 - [996] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๒.๐๐น. โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา จัดกิจกรรมการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบริหาร การจัดการของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง...
17/มิ.ย./2018 - [657] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะครู  นักเรียน  และ รด.จิตอาสา โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561  จำนวน 109 ต้น   
03/มิ.ย./2018 - [717] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา

หน้า

35
1
66
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
35
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
2
1
2
2
9
2
41
33
3
1
12
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1