สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานกับ...คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.  ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด 19 - 22 มิถุนายน  2561  เวลา 08.30 - 16.00 น.
01/มิ.ย./2018 - [679] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
09/ม.ค./2018 - [1,064] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
เกษียณ เกษมศานต์ อาจาริยคุณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันที่ 29 กันยายน 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้จัดกิจกรรมเกษียณ เกษมศานต์ อาจาริยคุณ
06/ต.ค./2017 - [1,371] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โครงการ พินิจย้อนรอยประวัติศาสตร์ สุวรรณภูมิราชบุรินทร์
โครงการ พินิจย้อนรอยประวัติศาสตร์ สุวรรณภูมิราชบุรินทร์ วันที่ 30 กันยายน 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/6 ณ วัดจำปานคร ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
30/ก.ย./2017 - [1,264] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
บุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
บุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง   โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการ  กำพล  แสนบุญเรื่อง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ในวันศุกร์ ที่  8  กันยายน  2560
23/ก.ย./2017 - [1,104] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2560
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2560 จากนักเรียนโรงเรียนมัธยมทั่วจังหวัดร้อยเอ็ด สพม.27 และส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในทุกกิจกรรม
16/ส.ค./2017 - [1,316] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
กิจกรรม Academic English Camp#2017
กิจกรรม Academic English Camp#2017 ได้รับความร่วมมือจาก 23 โรงเรียนในความรับผิดชอบของ ERIC zone 2 (สุวรรณภูมิ เกษตรวิสัย ปทุมรัตต์ เมืองสรวง พนมไพร หนองฮี โพนทราย และอาจสามารถ) โดย ศน.สุทัศน์ สังคพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
16/ส.ค./2017 - [1,098] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น รร ปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  ผลการแข่งขัน  รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น (เหรียญทอง) นางสาวอารียา ลาโนนงิ้ว 5/3 รองชนะเลิศอันดับ 1 การอ่านภาษาญี่ปุ่น (เหรียญทอง) นางสาวขวัญฤดี ศรีหนองหว้า 5/3...
31/ก.ค./2017 - [1,139] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ปั่นปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลุกจิตสำนึก
ชมรมจักรยานเมืองศรีภูมิพร้อมด้วยชาวอำเภอสุวรรณภูมิรวมใจ "ปั่นปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลุกจิตสำนึก" วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ชมรมจักรยานเมืองศรีภูมิพร้อมด้วยชาวอำเภอสุวรรณภูมิรวมใจ "ปั่นปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลุกจิตสำนึก" นำโดยนางยุพาภรณ์ วิฑูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม...
24/ก.ค./2017 - [980] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

หน้า

วีดีโอ:::สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
14/พ.ย./16
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
35
4
1
26
2
2
42
32
7
74
1
7
2
9
2
2
31
2
40
12
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
62