สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
เสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา โรงเรียนของเราได้ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขนส่งร้อยเอ็ด จัดอบรม "ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร" นักเรียนได้ความรู้เรื่องวินัยจราจร จากนั้นเดินทางไปสอบ/ทดสอบที่ขนส่งจังหวัด และนักเรียนที่เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับใบขับขี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
18/ก.ค./2017 - [1,031] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ส.ว.พ. ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดำทย
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ส.ว.พ. ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดำทย โดยกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
18/ก.ค./2017 - [983] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
พิธีถวายความอาลัย
พิธีถวายความอาลัย และการแปรอักษร โดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ทั้งโรงเรียน  โดยเฉพาะ เลข ๙ ใช้นักเรียนในการแปรอักษร จำนวน  ๙๙๙ คน ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
14/พ.ย./2016 - [1,724] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
มุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จัดกิจกรรม  มุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 1. คุณครูสุรพงษ์ ศรีสนาม 2. คุณครูสมปอง คำภักดี 3. คุณครูทองสุข ธรรมเสนา 4. คุณครูปิ่นอนงค์ หงษ์ครี
24/ก.ย./2016 - [1,557] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันสันติภาพโลก
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพโลก ตรงกับวันที่ 21 กันยายน และ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรี มอบโลห์ และเกียรติบัติให้กับนักเรียนและครู ที่ไดัรับรางวัลการแปลงขยะให้เป็นพลังงานทดแทนที่ใช้จริงในโรงเรียน ในระดับประเทศ  ตามโครงการ Thailand go green
24/ก.ย./2016 - [1,505] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
The 3 Exhibition of IS Fair
The 3rd Exhibition of IS Fair  กิจกรรมนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตราฐานสากล (IS) ระดับโรงเรียน  ณ หอประชุม 2 (อาคาร 43 ปี สุวรรณพิทย์) โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
24/ก.ย./2016 - [1,573] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
24/ก.ย./2016 - [1,419] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

หน้า

วีดีโอ:::สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
14/พ.ย./16
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
35
1
66
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
35
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
2
1
2
2
9
2
41
33
3
1
12
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1