สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ " What's Up Pop Culture"
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ " What's Up Pop Culture" เพือการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  โดย นิสิต มมส.เป็นทีมวิทยากรจิตอาสา จำนวน45 คน ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
24/ก.ย./2016 - [1,652] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
สานวันเชิดชูเกียรติ "เด็กเก่ง"
 ผอ.ชูศักดิ์  ประราศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล พร้อมคณะครูและนักเรียน รับโล่ห์เกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์  จากสโมสรโรตารี จังหวัดร้อยเอ็ด และบริษัทศรีแสงดาวไบโอพาวเวอร์จำกัด
24/ก.ย./2016 - [1,337] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
รับเกียรติบัตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับองค์กร (ScQA)
นายชูศักดิ์ ประราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  รับเกียรติบัตรโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระดับคุณภาพ ระดับองค์กร (ScQA) ปีการศึกษา 2557-2558 โดยนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม.
24/ก.ย./2016 - [1,586] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "สวนพฤกษ ศาตร์โรงเรียน"
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "สวนพฤกษ ศาสตร์โรงเรียน" ณ ห้องประชุมพนม-วรินธร ศรีแสงปาง
24/ก.ย./2016 - [1,317] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ
12/ส.ค./2016 - [1,211] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 59
โรงเรียนสุวรณณภูมิพิทยไพศาล จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
11/ส.ค./2016 - [1,480] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
12 สิงหามหาราชินี
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ หอประชุมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
11/ส.ค./2016 - [1,053] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ติดตามการดำเนินงานศูนย์ ERIC
คณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ติดตามการดำเนินงานศูนย์ ERIC โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 10 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ ERIC
11/ส.ค./2016 - [961] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันอาเซียน
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จัดกิจกรรมวันอาเซียน 9 สิงหาคม 2559
11/ส.ค./2016 - [840] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "ภาษาไทย ภาษาศิลป์ ภาษาพอเพียง" 29 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
11/ส.ค./2016 - [986] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

หน้า

วีดีโอ:::สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
14/พ.ย./16
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
35
1
66
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
35
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
2
1
2
2
9
2
41
33
3
1
12
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1