สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

การติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลรับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมพนมวรินธรศรีแสงปาน
11/ส.ค./2016 - [984] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล รับประเมินระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนระดับประเทศ
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โดยการนำของผู้อำนวยการชูศักดิ์ ประราศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  รับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศ  ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมพนม - วรินธร ศรีแสงปาน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
21/ก.ค./2016 - [942] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้นำคณะครู นักเรียน รด.จิตอาสาโรงเรีียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคงเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี    วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 
21/ก.ค./2016 - [1,309] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
การอบรมการสร้างข้อสอบวิชาภาษาไทย ชมรมครูภาษาไทย สพม.27
การอบรมการสร้างข้อสอบวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย ชมรมครูภาษาไทย สพม.27  วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
21/ก.ค./2016 - [993] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
เทศกาลทานาบาตะ
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้จัดกิจกรรม เทศกาลทานาบาตะ  วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
21/ก.ค./2016 - [759] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จัดอบรม โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
21/ก.ค./2016 - [979] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1 กรกฎาคม  ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
01/ก.ค./2016 - [1,003] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จัดอบรม โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ณ หอประชุมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  วันที่ 26 มิถุนายน 2559
30/มิ.ย./2016 - [1,031] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
พิธีทำบุญตักบาตร 44 ปี ก่อตั้งโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
พิธีทำบุญตักบาตร  44 ปี ก่อตั้งโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  29 มิถุนายน 2559
29/มิ.ย./2016 - [850] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ประธานในพิธีลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โดยนายชูศักดิ์  ประราศรี  กับ ธนาคารออมสิน โดย นางผอบทอง เหมือนสิงห์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11
06/มิ.ย./2016 - [949] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

หน้า

วีดีโอ:::สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
14/พ.ย./16
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
35
1
66
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
35
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
2
1
2
2
9
2
41
33
3
1
12
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1