สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างสำนึกรักชาติ รักแผ่นดิน เพื่อเป็นคนดี
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โดยการนำของท่านผู้อำนวยการชูศักดิ์  ประราศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างสำนึกรักชาติ รักแผ่นดิน เพื่อเป็นคนดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสเจริญ  พระชนมพรรษา  ๘๙  พรรษา   โดย พ.อ.นพ....
01/มิ.ย./2016 - [1,081] - ความเห็น - - : werayut - สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

หน้า

วีดีโอ:::สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
14/พ.ย./16
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
35
1
66
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
35
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
2
1
2
2
9
2
41
33
3
1
12
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1