สุวรรณภูมิวิทยาลัย

รูปภาพของ kitti
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
วันที่ 12-14 ธ.ค. 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จำนวน 15 รายการ
25/ธ.ค./2019 - [432] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ฟ้อนสักการะพระรัตนวงษา (ท้าวเซียง)
วันที่ 19 ธ.ค. 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร่วมกับพี่น้องชาวสุวรรณภูมิ จำนวน 6,232 คนฟ้อนสักการะพระรัตนวงษา (ท้าวเซียง)
25/ธ.ค./2019 - [284] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ลอยกระทง 62
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ร่วมสืบสานวันลอยกระทง 11 พ.ย. 2562
21/พ.ย./2019 - [238] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
วันแม่
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัยจัดงานวันแม่ คลิก www.swschool.ac.th
16/ส.ค./2019 - [419] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
แข่งทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพม.27
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพแข่งขันงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพม.27 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
16/ส.ค./2019 - [560] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10  คลิก www.swschool.ac.th
31/ก.ค./2019 - [384] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
การนิเทศแบบบูรณาการ การบริหางานโรงเรียน 4 ฝ่าย
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยได้รับการนิเทศแบบบูรณาการ การบริหางานโรงเรียน 4 ฝ่าย  คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
31/ก.ค./2019 - [473] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (SCQA)
วันที่ 22 ก.ค. 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรับการประเมินการติดตามการประเมินคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : SCQA) การจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เป็นประะธาน และคณะเข้าประเมิน
22/ก.ค./2019 - [422] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 2562
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 2562 คลิก www.swschool.ac.th
02/ก.ค./2019 - [467] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
วันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดงานวันสุนทรภู่ คลิก www.swschool.ac.th
30/มิ.ย./2019 - [323] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย

หน้า

36
1
68
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
38
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
4
1
2
2
9
2
43
35
3
3
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1