สุวรรณภูมิวิทยาลัย

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย รับการประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 5 กันยายน 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย รับการประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คลิก www.swschool.ac.th
07/ก.ย./2017 - [158] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 9 ส.ค. 2560 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย คลิก www.swschool.ac.th
11/ส.ค./2017 - [263] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู "สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง"
วันที่ 23 ก.ค. 2560 นายโกศล ฐานะ ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู "สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง" ณ โรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัย คลิก www.swschool.ac.th
23/ก.ค./2017 - [175] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
วันเข้าพรรษา ส.ว.
วันที่ 7 ก.ค. 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา คลิก www.swschool.ac.th
07/ก.ค./2017 - [136] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
วันสถาปนาลูกเสือ ส.ว.
วันที่ 5 ก.ค. 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ คลิกทั้งหมด  www.swschool.ac.th
06/ก.ค./2017 - [128] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
ประเมินระบบดูแลนักเรียน ส.ว.
สพม.27 เข้าประเมินระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 มิ.ย. 2560 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
03/ก.ค./2017 - [141] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
วันสุนทรภู่ สุวรรณภูมิวิทยาลัย
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยได้จัดงานวันสุนทรภู่ และเดินต่อต้านยาเสพติด คลิก www.swschool.ac.th
26/มิ.ย./2017 - [134] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
ไหว้ครู ส.ว.
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู คลิก www.swschool.ac.th
19/มิ.ย./2017 - [231] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
ประเพณีบุญปั้งไฟ
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร่วมสืบสานประเพณีบุญปั้งไฟเมืองศรีภูมิ 3 มิ.ย. 60 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
05/มิ.ย./2017 - [221] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ระดับสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐ คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
29/พ.ค./2017 - [295] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย

หน้า

34
6
2
3
3
4
5
1
3
1
1
1
1
2
21
1
3
15
4
11
1
1
16
1
1
44
3
1
48
31
1
2
1
7
2
1
2
10
6
2
17
3
3
1
1
1
4
2
1
1
4
4
2
8
3
5
1
1
38