สุวรรณภูมิวิทยาลัย

รูปภาพของ kitti
วันแม่
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัยจัดงานวันแม่ คลิก www.swschool.ac.th
16/ส.ค./2019 - [257] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
แข่งทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพม.27
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพแข่งขันงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพม.27 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
16/ส.ค./2019 - [337] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10  คลิก www.swschool.ac.th
31/ก.ค./2019 - [214] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
การนิเทศแบบบูรณาการ การบริหางานโรงเรียน 4 ฝ่าย
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยได้รับการนิเทศแบบบูรณาการ การบริหางานโรงเรียน 4 ฝ่าย  คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
31/ก.ค./2019 - [247] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (SCQA)
วันที่ 22 ก.ค. 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรับการประเมินการติดตามการประเมินคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : SCQA) การจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เป็นประะธาน และคณะเข้าประเมิน
22/ก.ค./2019 - [255] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 2562
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 2562 คลิก www.swschool.ac.th
02/ก.ค./2019 - [289] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
วันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดงานวันสุนทรภู่ คลิก www.swschool.ac.th
30/มิ.ย./2019 - [167] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ไหว้ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
วันที่ 13 มิ.ย. 2562 โรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562  คลิกดูทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
18/มิ.ย./2019 - [290] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
BACK TO SCHOOL สุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณะคุณครูนำโดย ผอ.เทพรังสรรค์  สุวรรณโท ต้อนรับหนังเรียนวันเปิดเทอม 16 พ.ค. 2562 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
17/พ.ค./2019 - [353] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 28 มกราคม 2562 โรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
05/ก.พ./2019 - [535] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
61