สุวรรณภูมิวิทยาลัย

รูปภาพของ kitti
วันสถาปนาลูกเสือ ส.ว.
วันที่ 5 ก.ค. 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ คลิกทั้งหมด  www.swschool.ac.th
06/ก.ค./2017 - [475] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ประเมินระบบดูแลนักเรียน ส.ว.
สพม.27 เข้าประเมินระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 มิ.ย. 2560 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
03/ก.ค./2017 - [508] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
วันสุนทรภู่ สุวรรณภูมิวิทยาลัย
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยได้จัดงานวันสุนทรภู่ และเดินต่อต้านยาเสพติด คลิก www.swschool.ac.th
26/มิ.ย./2017 - [477] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ไหว้ครู ส.ว.
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู คลิก www.swschool.ac.th
19/มิ.ย./2017 - [649] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ประเพณีบุญปั้งไฟ
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร่วมสืบสานประเพณีบุญปั้งไฟเมืองศรีภูมิ 3 มิ.ย. 60 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
05/มิ.ย./2017 - [591] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ระดับสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐ คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
29/พ.ค./2017 - [606] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ปฐมนิเทศและBlack To School
15 พ.ค. 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 และ 16 พ.ค. 2560 Black To School
16/พ.ค./2017 - [652] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
สงกรานต์ ส.ว.
6 เม.ย. 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดงานวันสงกรานต์ คลิก www.swschool.ac.th
09/เม.ย./2017 - [618] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
มุทิตาจิต
วันที่ 2-4 เม.ย. 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้จัดงานมุทิตาจิตให้ รองผู้อำนวยการ ปิยะ ผลวา,คุณครูพัชราภรณ์ มงคลศรี,คุณครูชลธิชา ประทุม,นักการภารโรงทองคำ บุตรสระคู ณ เกาะล้านและFrost magical Ice of siam  คลิกดูทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
08/เม.ย./2017 - [626] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
Congratulation
27 ก.พ. 2560 congratulation click  www.swschool.ac.th
28/ก.พ./2017 - [611] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย

หน้า

35
10
9
5
3
4
7
1
3
1
2
3
3
2
23
1
4
15
4
25
2
1
22
4
1
46
3
2
64
32
7
2
1
7
2
7
2
32
25
2
26
11
3
6
1
2
4
5
1
1
3
7
2
8
3
6
1
2
54