สุวรรณภูมิวิทยาลัย

รูปภาพของ kitti
วันสถาปนาลูกเสือ ส.ว.
วันที่ 5 ก.ค. 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ คลิกทั้งหมด  www.swschool.ac.th
06/ก.ค./2017 - [786] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ประเมินระบบดูแลนักเรียน ส.ว.
สพม.27 เข้าประเมินระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 28 มิ.ย. 2560 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
03/ก.ค./2017 - [830] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
วันสุนทรภู่ สุวรรณภูมิวิทยาลัย
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยได้จัดงานวันสุนทรภู่ และเดินต่อต้านยาเสพติด คลิก www.swschool.ac.th
26/มิ.ย./2017 - [806] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ไหว้ครู ส.ว.
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู คลิก www.swschool.ac.th
19/มิ.ย./2017 - [978] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ประเพณีบุญปั้งไฟ
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร่วมสืบสานประเพณีบุญปั้งไฟเมืองศรีภูมิ 3 มิ.ย. 60 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
05/มิ.ย./2017 - [975] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ระดับสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐ คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
29/พ.ค./2017 - [979] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ปฐมนิเทศและBlack To School
15 พ.ค. 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 และ 16 พ.ค. 2560 Black To School
16/พ.ค./2017 - [979] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
สงกรานต์ ส.ว.
6 เม.ย. 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดงานวันสงกรานต์ คลิก www.swschool.ac.th
09/เม.ย./2017 - [943] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
มุทิตาจิต
วันที่ 2-4 เม.ย. 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้จัดงานมุทิตาจิตให้ รองผู้อำนวยการ ปิยะ ผลวา,คุณครูพัชราภรณ์ มงคลศรี,คุณครูชลธิชา ประทุม,นักการภารโรงทองคำ บุตรสระคู ณ เกาะล้านและFrost magical Ice of siam  คลิกดูทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
08/เม.ย./2017 - [946] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
Congratulation
27 ก.พ. 2560 congratulation click  www.swschool.ac.th
28/ก.พ./2017 - [887] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
59