สุวรรณภูมิวิทยาลัย

รูปภาพของ kitti
Congratulation
27 ก.พ. 2560 congratulation click  www.swschool.ac.th
28/ก.พ./2017 - [679] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
Open House
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัด Open House วันที่ 17 ก.พ. 2560 คลิกดูทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
22/ก.พ./2017 - [818] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ตรุษจีน ส.ว.
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 27 ม.ค. 2560 คลิกดูทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
28/ม.ค./2017 - [675] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
วันที่ 23 พ.ย. 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ คลิก www.swschool.ac.th
24/พ.ย./2016 - [764] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
รวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
23/พ.ย./2016 - [677] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
18/พ.ย./2016 - [551] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กว่า 2,100 คน แปรอักษรแสดงความอาลัยพ่อหลวง
คณะครูนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กว่า 2,100 คน แปรอักษรแสดงความอาลัยพ่อหลวง  คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
09/พ.ย./2016 - [706] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9    คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
03/พ.ย./2016 - [789] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ตรวจเยี่ยมระบบอินเทอร์เน็ต การงานมอบเงิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯหัวหน้ากิตติ ทวยสอน มอบเงิน 5,000 บาทให้ทีมแข่งทักษะ 5 ทีมของกลุ่มไปแข่งบึงกาฬ คุณครูสมพร อ่อนสองชั้น สนับสนุนอีก 1,000 บาท คุณครูกรรณิการ์ พงษ์โสภณ ข้าวสาร 1 กระสอบ คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
03/พ.ย./2016 - [613] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
มุทิตาจิต
วันที่ 22-23 ก.ย. 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาได้จัดแสดงมุทิตาจิตให้คุณครูที่เกษียณอายุราชการดังนี้ 1.คุณครูอดิศร อัณโน  2.คุณครูบรรจง กลางคาร  3.คุณครูอรวรรณ จันทร์หนองสรวง  4.คุณครูดุสิต ทีบุญมา  5.คุณครูบัวสอน แสวง คลิกดูกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
26/ก.ย./2016 - [815] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย

หน้า

35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
3
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
25
2
1
22
4
2
46
3
7
64
32
7
2
1
2
2
7
2
35
25
3
27
11
2
6
1
1
4
5
7
1
4
9
2
8
2
6
1