สุวรรณภูมิวิทยาลัย

รูปภาพของ kitti
Open House
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัด Open House วันที่ 17 ก.พ. 2560 คลิกดูทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
22/ก.พ./2017 - [749] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ตรุษจีน ส.ว.
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 27 ม.ค. 2560 คลิกดูทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
28/ม.ค./2017 - [616] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
วันที่ 23 พ.ย. 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ คลิก www.swschool.ac.th
24/พ.ย./2016 - [670] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
รวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
23/พ.ย./2016 - [611] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
18/พ.ย./2016 - [478] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กว่า 2,100 คน แปรอักษรแสดงความอาลัยพ่อหลวง
คณะครูนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กว่า 2,100 คน แปรอักษรแสดงความอาลัยพ่อหลวง  คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
09/พ.ย./2016 - [634] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9    คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
03/พ.ย./2016 - [704] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ตรวจเยี่ยมระบบอินเทอร์เน็ต การงานมอบเงิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯหัวหน้ากิตติ ทวยสอน มอบเงิน 5,000 บาทให้ทีมแข่งทักษะ 5 ทีมของกลุ่มไปแข่งบึงกาฬ คุณครูสมพร อ่อนสองชั้น สนับสนุนอีก 1,000 บาท คุณครูกรรณิการ์ พงษ์โสภณ ข้าวสาร 1 กระสอบ คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
03/พ.ย./2016 - [542] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
มุทิตาจิต
วันที่ 22-23 ก.ย. 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาได้จัดแสดงมุทิตาจิตให้คุณครูที่เกษียณอายุราชการดังนี้ 1.คุณครูอดิศร อัณโน  2.คุณครูบรรจง กลางคาร  3.คุณครูอรวรรณ จันทร์หนองสรวง  4.คุณครูดุสิต ทีบุญมา  5.คุณครูบัวสอน แสวง คลิกดูกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
26/ก.ย./2016 - [743] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ยกเสาเอกเสาโทและรับมอบโดม
วันที่ 12 กันยายน 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยได้ทำพิธียกเสาเอกเสาโทหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/27 (พิเศษ) และรับมอบโดมโดยมีท่าน สนช.ดร.ตวง อันทะไชย เป็นประธานทั้ง 2 งาน คลิกดูกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
14/ก.ย./2016 - [730] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย

หน้า

35
10
9
5
3
4
7
1
3
1
2
3
3
2
23
1
4
15
4
25
2
1
22
4
1
46
3
2
64
32
7
2
1
7
2
7
2
32
25
2
26
11
3
6
1
2
4
5
1
1
3
7
2
8
3
6
1
2
54