สุวรรณภูมิวิทยาลัย

รูปภาพของ kitti
Open House
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัด Open House วันที่ 17 ก.พ. 2560 คลิกดูทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
22/ก.พ./2017 - [1,078] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ตรุษจีน ส.ว.
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 27 ม.ค. 2560 คลิกดูทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
28/ม.ค./2017 - [1,603] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
วันที่ 23 พ.ย. 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ คลิก www.swschool.ac.th
24/พ.ย./2016 - [1,021] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
รวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
23/พ.ย./2016 - [903] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
18/พ.ย./2016 - [795] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กว่า 2,100 คน แปรอักษรแสดงความอาลัยพ่อหลวง
คณะครูนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กว่า 2,100 คน แปรอักษรแสดงความอาลัยพ่อหลวง  คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
09/พ.ย./2016 - [1,000] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9    คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
03/พ.ย./2016 - [1,085] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ตรวจเยี่ยมระบบอินเทอร์เน็ต การงานมอบเงิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯหัวหน้ากิตติ ทวยสอน มอบเงิน 5,000 บาทให้ทีมแข่งทักษะ 5 ทีมของกลุ่มไปแข่งบึงกาฬ คุณครูสมพร อ่อนสองชั้น สนับสนุนอีก 1,000 บาท คุณครูกรรณิการ์ พงษ์โสภณ ข้าวสาร 1 กระสอบ คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
03/พ.ย./2016 - [933] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
มุทิตาจิต
วันที่ 22-23 ก.ย. 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาได้จัดแสดงมุทิตาจิตให้คุณครูที่เกษียณอายุราชการดังนี้ 1.คุณครูอดิศร อัณโน  2.คุณครูบรรจง กลางคาร  3.คุณครูอรวรรณ จันทร์หนองสรวง  4.คุณครูดุสิต ทีบุญมา  5.คุณครูบัวสอน แสวง คลิกดูกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
26/ก.ย./2016 - [1,046] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ยกเสาเอกเสาโทและรับมอบโดม
วันที่ 12 กันยายน 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยได้ทำพิธียกเสาเอกเสาโทหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/27 (พิเศษ) และรับมอบโดมโดยมีท่าน สนช.ดร.ตวง อันทะไชย เป็นประธานทั้ง 2 งาน คลิกดูกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
14/ก.ย./2016 - [1,087] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
59