สุวรรณภูมิวิทยาลัย

รูปภาพของ kitti
ไหว้ครูสุวรรณภูมิวิทยาลัย
16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู คลิกดูกิจกรรมเราได้ที่  www.swschool.ac.th
23/มิ.ย./2016 - [601] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ประกวดผาแดง
งานประเพณีบุญบั้งไฟสุวรรณภูมิ ประกวดผาแดง www.swschool.ac.th
05/มิ.ย./2016 - [2,183] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 28 พ.ค. 2559 คลิกดูกิจกรรมทั้งหมด  www.swschool.ac.th
31/พ.ค./2016 - [615] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ขึ้นบ้านใหม่บ้านรวมใจสุวรรณภูมิวิทยาลัย
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้จัดขึ้นบ้านใหม่ "บ้านรวมใจสุวรรณภูมิวิทยาลัย" 25 พ.ค. 59 คลิกดูกิจกรรมทั้งหมด  www.swschool.ac.th
29/พ.ค./2016 - [606] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
วิสาขบูชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยนำนักเรียนร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 19 พ.ค. 59 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
20/พ.ค./2016 - [644] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
Back To School S.W.
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยให้การต้อนรับลูกศิษย์กลับสู่รั้วเขียว-เหลือง Black To School S.W.  คลิกดูกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
17/พ.ค./2016 - [808] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ผ้าป่าโดม
15 เม.ย. 59 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดผ้าป่าทำโดม ยอดเงิน ณ.วันที่ 18 เม.ย. 59 ได้ 2,472,541 บาท คลิก www.swschool.ac.th  
20/เม.ย./2016 - [773] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
สงกรานต์ ส.ว.
15 เม.ย. 59 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดพิธีสรงน้ำลูกปู่วัดท่านเจ้า และเปลี่ยนผ้าพระพุทธรูปประจำโรงเรียน คลิก www.swschool.ac.th
20/เม.ย./2016 - [631] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ศึกษาดูงาน มุทิตาจิต เลี้ยงรับ-ส่งคุณครู
29-31 มี.ค.59 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยศึกษาดูงานพร้อมจัดเลี้ยงมุทิตาจิต เลี้ยงรับ-ส่งคุณครู คลิก  www.swschool.ac.th
05/เม.ย./2016 - [1,866] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกสอน
วันที่ 8 มี.ค. 2559 โรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัย จัดเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกสอน คลิกดูกิจกรรมทั้งหมดที่  www.swschool.ac.th
15/มี.ค./2016 - [1,767] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย

หน้า

35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
3
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
25
2
1
22
4
2
46
3
7
64
32
7
2
1
2
2
7
2
35
25
3
27
11
2
6
1
1
4
5
7
1
4
9
2
8
2
6
1