สุวรรณภูมิวิทยาลัย

รูปภาพของ kitti
ตรวจเยี่ยมระบบอินเทอร์เน็ต การงานมอบเงิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯหัวหน้ากิตติ ทวยสอน มอบเงิน 5,000 บาทให้ทีมแข่งทักษะ 5 ทีมของกลุ่มไปแข่งบึงกาฬ คุณครูสมพร อ่อนสองชั้น สนับสนุนอีก 1,000 บาท คุณครูกรรณิการ์ พงษ์โสภณ ข้าวสาร 1 กระสอบ คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
03/พ.ย./2016 - [1,168] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
มุทิตาจิต
วันที่ 22-23 ก.ย. 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาได้จัดแสดงมุทิตาจิตให้คุณครูที่เกษียณอายุราชการดังนี้ 1.คุณครูอดิศร อัณโน  2.คุณครูบรรจง กลางคาร  3.คุณครูอรวรรณ จันทร์หนองสรวง  4.คุณครูดุสิต ทีบุญมา  5.คุณครูบัวสอน แสวง คลิกดูกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
26/ก.ย./2016 - [1,270] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ยกเสาเอกเสาโทและรับมอบโดม
วันที่ 12 กันยายน 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยได้ทำพิธียกเสาเอกเสาโทหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/27 (พิเศษ) และรับมอบโดมโดยมีท่าน สนช.ดร.ตวง อันทะไชย เป็นประธานทั้ง 2 งาน คลิกดูกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
14/ก.ย./2016 - [1,255] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
Math Camp
วันที่ 10-11 กันยายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดเข้าค่ายคณิตคลิกดูกิจกรรมทั้งหมด www.swschool.ac.th
13/ก.ย./2016 - [1,084] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
S.W.Fun English Camp
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาจัด S.W.Fun English Camp คลิก www.swschool.ac.th
07/ก.ย./2016 - [1,406] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
สนช.ตวง อันทะไชย เสวนาที่สุวรรณภูมิวิทยาลัย
2 ก.ย.2559 ท่านสนช.ตวง อันทะไชย เสวนาที่โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
05/ก.ย./2016 - [1,530] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
รวมกิจกรรม ส.ว.
เว็บไซต์โรงเรียนใช้ได้ปกติแล้วครับ..กิจกรรมประเมินคุณครู,วันแม่,มุทิตาจิต,แข่งทักษะ,วันวิทย์,วัยใส,มอบเกียรติบัตร,ท่านคลิกเข้าไปที่www.swschool.ac.th
31/ส.ค./2016 - [1,314] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ทัศนศึกษา ม.1 ส.ว.
วันที่ 1-3 ส.ค. 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยนำนักเรียนระดับชั้น ม.1 ทัศนศึกษาที่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว,หอแก้ว,ตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
02/ส.ค./2016 - [1,109] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ส.ว.แชมป์ฟุตบอลอายุไม่เกิน 18 ปี และแชมป์คาราเต้ กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2559
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยแชมป์ฟุตบอลอายุไม่เกิน 18 ปี และแชมป์คาราเต้ กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2559
26/ก.ค./2016 - [1,417] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ขึ้นเสาเอกเสาโท
21 ก.ค. 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยยกเสาเอกเสาโทโดมโรงเรียน คลิก www.swschool.ac.th
25/ก.ค./2016 - [1,176] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย

หน้า

37
1
69
5
10
10
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1