สุวรรณภูมิวิทยาลัย

รูปภาพของ kitti
สนช.ตวง อินทะไชย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
วันที่ 17 ก.ค. 2559 ท่าน สนช.ตวง  อินทะไชย ได้ออกมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
25/ก.ค./2016 - [1,187] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
วันสุนทรภู่ ส.ว.
วันที่ 24 มิ.ย.59 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดงานวันสุนทรภู่ คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
26/มิ.ย./2016 - [944] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ไหว้ครูสุวรรณภูมิวิทยาลัย
16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู คลิกดูกิจกรรมเราได้ที่  www.swschool.ac.th
23/มิ.ย./2016 - [1,190] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ประกวดผาแดง
งานประเพณีบุญบั้งไฟสุวรรณภูมิ ประกวดผาแดง www.swschool.ac.th
05/มิ.ย./2016 - [4,079] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 28 พ.ค. 2559 คลิกดูกิจกรรมทั้งหมด  www.swschool.ac.th
31/พ.ค./2016 - [1,065] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ขึ้นบ้านใหม่บ้านรวมใจสุวรรณภูมิวิทยาลัย
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้จัดขึ้นบ้านใหม่ "บ้านรวมใจสุวรรณภูมิวิทยาลัย" 25 พ.ค. 59 คลิกดูกิจกรรมทั้งหมด  www.swschool.ac.th
29/พ.ค./2016 - [1,109] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
วิสาขบูชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยนำนักเรียนร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 19 พ.ค. 59 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
20/พ.ค./2016 - [1,511] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
Back To School S.W.
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยให้การต้อนรับลูกศิษย์กลับสู่รั้วเขียว-เหลือง Black To School S.W.  คลิกดูกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
17/พ.ค./2016 - [1,577] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ผ้าป่าโดม
15 เม.ย. 59 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดผ้าป่าทำโดม ยอดเงิน ณ.วันที่ 18 เม.ย. 59 ได้ 2,472,541 บาท คลิก www.swschool.ac.th  
20/เม.ย./2016 - [1,452] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
สงกรานต์ ส.ว.
15 เม.ย. 59 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดพิธีสรงน้ำลูกปู่วัดท่านเจ้า และเปลี่ยนผ้าพระพุทธรูปประจำโรงเรียน คลิก www.swschool.ac.th
20/เม.ย./2016 - [1,208] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย

หน้า

37
1
69
5
10
10
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1