สูงยางวิทยาประชาสรรค์

รูปภาพของ nattapong
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) แบบองค์รวม (Whole School Approach) ปี 2559 โดยการนำของ นายสุบิน แสงสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวภารดี ชลธี ครูผู้นำเสนอผลงาน นางสาวสโรชา เย็นศิริ...
25/ส.ค./2016 - [1,131] - ความเห็น - - : nattapong - สูงยางวิทยาประชาสรรค์
35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
27
2
1
22
4
2
42
2
7
65
32
7
2
1
2
2
7
2
36
28
3
28
11
2
6
1
1
4
5
10
1
4
16
2
8
2
6
1