สูงยางวิทยาประชาสรรค์

รูปภาพของ nattapong
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) แบบองค์รวม (Whole School Approach) ปี 2559 โดยการนำของ นายสุบิน แสงสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวภารดี ชลธี ครูผู้นำเสนอผลงาน นางสาวสโรชา เย็นศิริ...
25/ส.ค./2016 - [914] - ความเห็น - - : nattapong - สูงยางวิทยาประชาสรรค์
35
10
9
5
3
4
7
1
3
1
2
3
3
2
23
1
4
15
4
25
2
1
22
4
1
46
3
2
64
32
7
2
1
7
2
7
2
32
25
2
26
11
3
6
1
2
4
5
1
1
3
7
2
8
3
6
1
2
54