สูงยางวิทยาประชาสรรค์

รูปภาพของ Soongyangwit201
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ นำโดย นายภูวนาท คำพมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6...
03/มี.ค./2020 - [113] - ความเห็น - - : Soongyangwit201 - สูงยางวิทยาประชาสรรค์
รูปภาพของ Soongyangwit201
ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ นำโดย นายภูวนาท คำพมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...
28/ก.พ./2020 - [95] - ความเห็น - - : Soongyangwit201 - สูงยางวิทยาประชาสรรค์
รูปภาพของ nattapong
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) แบบองค์รวม (Whole School Approach) ปี 2559 โดยการนำของ นายสุบิน แสงสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวภารดี ชลธี ครูผู้นำเสนอผลงาน นางสาวสโรชา เย็นศิริ...
25/ส.ค./2016 - [1,416] - ความเห็น - - : nattapong - สูงยางวิทยาประชาสรรค์
36
1
68
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
38
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
4
1
2
2
9
2
43
35
3
3
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1