หนองพอกวิทยาลัย

หนองพอกวิทยาลัย จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศญารัศมิ์ ประราศรี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 27 เป็นวิทยากรการอบรม ณ...
27/ก.พ./2020 - [96] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัย เปิดบ้านวิชาการนิทรรศการแห่งการเรียนรู้ (NP OPEN HOUSE 2020)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 0.30 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธาน เปิดบ้านวิชาการนิทรรศการแห่งการเรียนรู้ (NP OPEN HOUSE 2020) ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ 1) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษา...
25/ก.พ./2020 - [122] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัย “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง”
18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง”
24/ธ.ค./2019 - [150] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัย จัดกิจกรรม ประเพณีเกี่ยวข้าว 2562 “ตุ้มโฮม เขียวแดง เอาแฮง เกี่ยวข้าว”
กิจกรรม ประเพณีเกี่ยวข้าว 2562 “ตุ้มโฮม เขียวแดง เอาแฮง เกี่ยวข้าว” วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562  ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/phokwit/photos/?tab=album&album_id=1219472818251988&__tn__=-UC-R
26/พ.ย./2019 - [251] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัย รับนิเทศ สพม.27
วันที่ 1 ก.ค. 2562 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย รับนิเทศแบบบูรณาการการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประจำปีงบประมาณ 2562 ...................................... ภาพข่าวเพิ่มเติม http://gg.gg/eggzv
05/ก.ค./2019 - [330] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัย จัดค่ายครูภาษาไทย ครั้งที่ 7
ค่ายครูภาษาไทยครั้งที่ 7  ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ภาพเพิ่มเติม http://gg.gg/efs9z
03/ก.ค./2019 - [333] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัย ประเมิน OBECQA
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม สพฐ. ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี...
03/ก.ค./2019 - [498] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัยจัดงานผ้าป่าการศึกษา45ปีพอกวิทย์
ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ร่วมกับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ได้กำหนดจัดผ้าป่าการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา(อาคารเรียนหลังใหม่)...
17/เม.ย./2019 - [615] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัย ซักซ้อมการประเมิน OBECQA
"หนองพอกวิทยาลัย ซักซ้อมการประเมิน OBECQA" วันที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ซักซ้อมการนำเสนอเตรียมการประเมิน รางวัล “การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award :...
17/มี.ค./2019 - [617] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัยจัดประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
หนองพอกวิทยาลัยจัดประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย นายสายฝน ไชยจิตร นายกสมาคมฯ นายอนุสรณ์ ป้องศรี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เป็นประธานจัดประชุมคณะศิษย์เก่า ผู้ปกครอง โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย...
11/มี.ค./2019 - [527] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย

หน้า

วีดีโอ:::หนองพอกวิทยาลัย
18/ก.ค./18
หนองพอกวิทยาลัย
36
1
68
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
38
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
4
1
2
2
9
2
43
35
3
3
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1