หนองพอกวิทยาลัย

การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ปี 2561
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันในการดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน...
04/ก.ค./2018 - [438] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
Phokwit "English Camp"2018
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับ คณะนักศึกษาจากประเทศอเมริกา ได้จัดกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com...
04/ก.ค./2018 - [395] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ให้การต้อนรับคณะการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ของเขตตรวจราชการที่ 12 (จังหวัดกาฬสินธุ์) โดยการมอบหมาย จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม...
28/มิ.ย./2018 - [385] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "ไทยนิยม ยั่งยืน"
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ครู นักเรียน หน่วยงานราชการ ชุมชนได้ ร่วมกันจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด...
28/มิ.ย./2018 - [366] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยร่วมกับที่ว่าอำเภอหนองพอก สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอหนองพอก  เป็นประธานกิจกรรมให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมด้วย สถานีตำรวจ โดยพ.ต.อ.ประสิทธิ์ จำปาทุม ผกก.สภ.หนองพอกและโรงพยาบาลหนองพอก ให้ความรู้เรื่องของกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
06/มิ.ย./2018 - [495] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
กรรมติวเข้มสัญจร จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ของสถานี ETV และสถานีวิทยุศึกษา
วันที่ 20 -21 ธันวาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมติวเข้มสัญจร จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษากับกับนักเรียน  สามารถติดตามรายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ทางช่อง NBT และ www.etvthai.tv  ของสถานี ETV และสถานีวิทยุศึกษา ขอบคุณข้อมูล...
23/ธ.ค./2017 - [780] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 สู่สถานศึกษา วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/phokwit/photos/?tab=...
14/พ.ย./2017 - [789] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
โรงเรียนหนองพอกพอกวิทยาลัย คว้าชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทั้ง รุ่น ม.ปลาย และ ม.ต้น ในระดับประเทศ ในการแข่งขัน นาฏมวยไทยอีซุซุ 2017
สุดยอดทีมนาฏมวยไทย โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย   คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทั้ง รุ่น ม.ปลาย และ ม.ต้น ในระดับประเทศ ในการแข่งขัน  นาฏมวยไทยอีซุซุ 2017 เป็นประวัติการณ์ คว้า 2 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน
25/มิ.ย./2017 - [730] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน โดยความร่วมมือจากธนาครออมสินกับโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 นายโกศล ฐานะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคาร  พร้อมผู้จัดการธนาคารออมสินและแขกผู้มีเกียรติมากมายมาร่วมพิธีเปิดและเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
07/มิ.ย./2017 - [874] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย

หน้า

วีดีโอ:::หนองพอกวิทยาลัย
18/ก.ค./18
หนองพอกวิทยาลัย
35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
27
2
1
22
4
2
42
2
7
66
32
7
2
1
2
2
7
2
36
29
3
29
11
2
6
1
1
4
5
10
1
4
16
2
8
2
6
1