หนองพอกวิทยาลัย

หนองพอกวิทยาลัย จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย...
10/ก.ค./2018 - [563] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัยจัดพิธียกเสาเอก ป้ายโรงเรียน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.09 น. โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ได้จัดพิธียกเสาเอก เสาโท ป้ายหน้าโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย เพื่ออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย ทวยเทพเทวา พระภูมิเจ้าที่ รวมถึงพระแม่ธรณี พระคงคา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้มาคุ้มครองปกปักรักษา ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย...
10/ก.ค./2018 - [569] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้ช่วย
วันนี้ 5 ก.ค61 ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองวิชาการ และคณะกรรมการ ออกติดตาม นิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของครูผู้ช่วย ตามกำหนดการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
05/ก.ค./2018 - [581] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ปี 2561
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันในการดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน...
04/ก.ค./2018 - [562] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
Phokwit "English Camp"2018
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับ คณะนักศึกษาจากประเทศอเมริกา ได้จัดกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com...
04/ก.ค./2018 - [531] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ให้การต้อนรับคณะการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ของเขตตรวจราชการที่ 12 (จังหวัดกาฬสินธุ์) โดยการมอบหมาย จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม...
28/มิ.ย./2018 - [514] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "ไทยนิยม ยั่งยืน"
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ครู นักเรียน หน่วยงานราชการ ชุมชนได้ ร่วมกันจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด...
28/มิ.ย./2018 - [541] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยร่วมกับที่ว่าอำเภอหนองพอก สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอหนองพอก  เป็นประธานกิจกรรมให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมด้วย สถานีตำรวจ โดยพ.ต.อ.ประสิทธิ์ จำปาทุม ผกก.สภ.หนองพอกและโรงพยาบาลหนองพอก ให้ความรู้เรื่องของกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
06/มิ.ย./2018 - [725] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
กรรมติวเข้มสัญจร จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ของสถานี ETV และสถานีวิทยุศึกษา
วันที่ 20 -21 ธันวาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมติวเข้มสัญจร จ.ร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษากับกับนักเรียน  สามารถติดตามรายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ทางช่อง NBT และ www.etvthai.tv  ของสถานี ETV และสถานีวิทยุศึกษา ขอบคุณข้อมูล...
23/ธ.ค./2017 - [973] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 สู่สถานศึกษา วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/phokwit/photos/?tab=...
14/พ.ย./2017 - [922] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย

หน้า

วีดีโอ:::หนองพอกวิทยาลัย
18/ก.ค./18
หนองพอกวิทยาลัย
35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
59