หนองพอกวิทยาลัย

การนิเทศติดตามการดำเนินงานด้านวิชาการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
การนิเทศติดตามการดำเนินงานด้านวิชาการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
27/ม.ค./2017 - [1,562] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จัดพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมแปรอักษร หมายเลข ๙
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย  จัดพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมแปรอักษร หมายเลข ๙ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙  และได้รับการลงข่าว นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๑๘  พ.ย. ๒๕๕๙ หน้า ๗  ดูเพิ่มเติม www.facebook.com/phokwit    
30/พ.ย./2016 - [1,635] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย

หน้า

วีดีโอ:::หนองพอกวิทยาลัย
18/ก.ค./18
หนองพอกวิทยาลัย
37
1
69
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1