หนองหมื่นถ่านวิทยา

รูปภาพของ akarapol
ประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
19/ก.ย./2017 - [320] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
รูปภาพของ akarapol
บริจาคโลหิต
คณะครู นักเรียน ร่วมใจบริจาคโลหิต ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
24/ส.ค./2017 - [310] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
รูปภาพของ akarapol
วันแม่ ๑๒ สิงหาคม
กิจกรรมวันแม่ ๒๕๖๐ พิธีถวายพระพร ทำบุญตักบาตรและมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น
14/ส.ค./2017 - [323] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
รูปภาพของ akarapol
ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 
28/ก.ค./2017 - [352] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
รูปภาพของ akarapol
ปลุกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ของพ่อ โดยปลูกต้นพยุง จำนวน 500 ต้น
14/ก.ค./2017 - [333] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
รูปภาพของ akarapol
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สร้างผู้นำรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
02/ก.ค./2017 - [317] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
รูปภาพของ akarapol
ส่งพ่อ สู่สวรรค์
คณะครูและนักเรียน ร่วมใจ จัดทำ ดอกดารารัตน์ 
13/มิ.ย./2017 - [434] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
รูปภาพของ akarapol
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 และมอบทุนการศึกษา 
11/มิ.ย./2017 - [425] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
รูปภาพของ akarapol
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560
07/มิ.ย./2017 - [438] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา

หน้า

วีดีโอ:::หนองหมื่นถ่านวิทยา
13/มิ.ย./17
หนองหมื่นถ่านวิทยา
27/พ.ย./16
หนองหมื่นถ่านวิทยา
35
10
4
3
3
4
5
1
3
1
1
3
1
2
21
1
3
15
4
11
1
1
16
4
1
45
3
1
52
32
1
2
1
7
2
1
2
11
9
2
17
3
3
1
1
1
4
5
1
1
4
4
2
8
3
6
1
1
42