หนองหมื่นถ่านวิทยา

รูปภาพของ akarapol
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน
เมื่อวันที่ 17-18 มี.ค. 2563 ท่านผู้อำนวยการเกรียงไกร ป้องศรี นำคณะครูและบุคลารกร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา
20/มี.ค./2020 - [40] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
รูปภาพของ akarapol
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร 2562
07/มี.ค./2020 - [142] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
36
1
68
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
38
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
4
1
2
2
9
2
43
35
3
3
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1