อาจสามารถวิทยา

รูปภาพของ akkarawit
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 โดย ผอ.ทินกร โสรถาวร ประธานในพิธี
23/มี.ค./2016 - [1,103] - ความเห็น - - : akkarawit - อาจสามารถวิทยา
35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
3
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
25
2
1
22
4
2
46
3
7
64
32
7
2
1
2
2
7
2
35
25
3
27
11
2
6
1
1
4
5
7
1
4
10
2
8
2
6
1