อาจสามารถวิทยา

รูปภาพของ akkarawit
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 โดย ผอ.ทินกร โสรถาวร ประธานในพิธี
23/มี.ค./2016 - [1,591] - ความเห็น - - : akkarawit - อาจสามารถวิทยา
35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
35
4
1
26
2
2
42
32
7
74
1
7
2
9
2
2
31
2
40
12
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
62