อาจสามารถวิทยา

รูปภาพของ akkarawit
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 โดย ผอ.ทินกร โสรถาวร ประธานในพิธี
23/มี.ค./2016 - [1,237] - ความเห็น - - : akkarawit - อาจสามารถวิทยา
35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
27
2
1
22
4
2
42
2
7
66
32
7
2
1
2
2
7
2
36
29
3
29
11
2
6
1
1
4
5
10
1
4
16
2
8
2
6
1