อาจสามารถวิทยา

รูปภาพของ akkarawit
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 โดย ผอ.ทินกร โสรถาวร ประธานในพิธี
23/มี.ค./2016 - [974] - ความเห็น - - : akkarawit - อาจสามารถวิทยา
35
10
9
5
3
4
7
1
3
1
2
3
3
2
23
1
4
15
4
25
2
1
22
4
1
46
3
2
65
32
7
2
1
7
2
7
2
32
25
2
26
11
3
6
1
2
4
5
1
1
3
7
2
8
3
6
1
2
54