เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

รูปภาพของ viralpach
การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์
การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน ซึ่งจัดการแข่งขันให้วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2561 สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ คือ  1. รักบี้ฟุตบอลชาย ประเภท 7 คน เหรียญทอง นครปฐม จาก ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เหรียญเงิน ร้อยเอ็ด จาก...
29/มี.ค./2018 - [343] - ความเห็น - - : viralpach - เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ viralpach
สุดท้าย กิจกรรม My little farm 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 9 ทีมสุดท้าย กิจกรรม My little farm 8  การแข่งขันการทำเกษตร (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ร่วมเรียนรู้ เรื่องราว การเกษตร ด้วยภูมิปัญญาของเยาวชน ในรูปแบบการแข่งขัน...
29/มี.ค./2017 - [617] - ความเห็น - - : viralpach - เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ viralpach
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร - ระนอง เกมส์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร - ระนอง เกมส์ ณ วิทยาลัยเทคนิค ระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 14 -28 มีนาคม 2560  ในประเภท รักบี้ฟุตบอล 7...
29/มี.ค./2017 - [642] - ความเห็น - - : viralpach - เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ viralpach
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนำและนักเรียนแกนนำเพื่อการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ เพื่อขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา...
07/มิ.ย./2016 - [1,085] - ความเห็น - - : viralpach - เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ viralpach
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเแลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด
วันที่ 25 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่ 20 โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีมอบหมวกและประดับเครื่องหมายชุดพิธีการขึ้น
25/พ.ค./2016 - [784] - ความเห็น - - : viralpach - เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
35
10
9
5
3
4
7
1
3
1
2
3
3
2
23
1
4
15
4
25
2
1
22
4
1
46
3
2
64
32
7
2
1
7
2
7
2
32
25
2
26
11
3
6
1
2
4
5
1
1
3
7
2
8
3
6
1
2
54