เชียงขวัญพิทยาคม

เชียงขวัญพิทย์รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
...วันที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. 27 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยศึกษา ขนาดเล็ก กลุ่มจังหวัดที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ อย่างดียิ่ง......
17/ม.ค./2018 - [26] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
เชียงขวัญพิทยาคมต้อนรับท่าน ผอ. เขต
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด นำคณะครู - นักเรียน ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดร. ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้กำลังใจบุคลากร - นักเรียน...
07/ธ.ค./2017 - [71] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
เชียงขวัญพิทยาคม รับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพราราชทาน
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด รับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
05/ธ.ค./2017 - [72] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
ประกาศโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ประกาศโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
14/พ.ย./2017 - [98] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (๗๒.๑๑.๑๐.๐๔)
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (๗๒.๑๑.๑๐.๐๔)  
31/ส.ค./2017 - [183] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
การอบรมปฏิบัติการเคลื่อนที่ ศาสตร์พระราชา..
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้รับเกียรติจาก สพม. 27 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม   ร่วมเป็นวิทยากรในการขับเคลื่อน ศาสตร์พระราชา ที่โรงแรมเพชรัชต์การ์เด้น  ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2560
29/ส.ค./2017 - [187] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งในปีนี้ อำเภอเชียงขวัญ ได้เกิดภาวะน้ำท่วม และมีนักเรียนของโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้รับผลกระทบกว่า 120 ครัวเรือน โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ขอขอบคุณท่านที่จิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้มอบเงิน...
29/ส.ค./2017 - [135] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
เชียงขวัญพิทย์ต้อนรับท่าน ผอ. สพม. เขต 27
วันศุกรืที่ 18 สิงหาคม 2560 โรวงเรียนเชียงขวัยพิทยาคม โดยการนำของ นายประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับท่านโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่ได้เดินทางมามอบของช่วยเหลือน้ำท่วม ที่โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม  
21/ส.ค./2017 - [165] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
เชียงขวัญพิทย์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกรฏาคม 2560 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะทีมงานจาก MCOT Family ที่มาถ่ายทำรายการ MOM CLUB ในหัวเรื่อง "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" ออกอากาศ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น....
30/ก.ค./2017 - [187] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
เชียงขวัญพิทย์จัดโครีงการตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้จัดโครงการ ตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรผู้เชี่ยวชสญจากโรงพยาบาลเชียงขวัญ โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสุขภาพฟัน และสาธิตการแปรงฟันที่ถูกต้อง ...
21/ก.ค./2017 - [155] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม

หน้า

วีดีโอ:::เชียงขวัญพิทยาคม
30/ก.ค./17
เชียงขวัญพิทยาคม
34
9
2
3
3
4
5
1
3
1
1
1
1
2
21
1
3
15
4
11
1
1
16
3
1
45
3
1
49
31
1
2
1
7
2
1
2
11
6
2
17
3
3
1
1
1
4
3
1
1
4
4
2
8
3
5
1
1
41