เชียงขวัญพิทยาคม

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (๗๒.๑๑.๑๐.๐๔)
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (๗๒.๑๑.๑๐.๐๔)  
31/ส.ค./2017 - [48] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
การอบรมปฏิบัติการเคลื่อนที่ ศาสตร์พระราชา..
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้รับเกียรติจาก สพม. 27 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม   ร่วมเป็นวิทยากรในการขับเคลื่อน ศาสตร์พระราชา ที่โรงแรมเพชรัชต์การ์เด้น  ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2560
29/ส.ค./2017 - [70] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งในปีนี้ อำเภอเชียงขวัญ ได้เกิดภาวะน้ำท่วม และมีนักเรียนของโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้รับผลกระทบกว่า 120 ครัวเรือน โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ขอขอบคุณท่านที่จิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้มอบเงิน...
29/ส.ค./2017 - [45] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
เชียงขวัญพิทย์ต้อนรับท่าน ผอ. สพม. เขต 27
วันศุกรืที่ 18 สิงหาคม 2560 โรวงเรียนเชียงขวัยพิทยาคม โดยการนำของ นายประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับท่านโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่ได้เดินทางมามอบของช่วยเหลือน้ำท่วม ที่โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม  
21/ส.ค./2017 - [74] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
เชียงขวัญพิทย์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกรฏาคม 2560 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะทีมงานจาก MCOT Family ที่มาถ่ายทำรายการ MOM CLUB ในหัวเรื่อง "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" ออกอากาศ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น....
30/ก.ค./2017 - [88] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
เชียงขวัญพิทย์จัดโครีงการตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้จัดโครงการ ตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรผู้เชี่ยวชสญจากโรงพยาบาลเชียงขวัญ โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสุขภาพฟัน และสาธิตการแปรงฟันที่ถูกต้อง ...
21/ก.ค./2017 - [75] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คณะทีมงานจาก MCOT Family ที่มาถ่ายทำรายการ MOM CLUB ในหัวเรื่อง "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา"
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกรฏาคม 2560 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะทีมงานจาก MCOT Family ที่มาถ่ายทำรายการ MOM CLUB ในหัวเรื่อง "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" ออกอากาศ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น....
13/ก.ค./2017 - [95] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรม ขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร ขึ้น ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม และสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่านนายอำเภอเชียงขวัญ...
05/มิ.ย./2017 - [131] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
ผลการประกวด To be Number One Idol 7
นายชัชพล  บุญพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดในการเข้าประกวดโครงการ To Be Number One Idol 7 ได้รับรางวัลที่ 6 ร่วม และเป็น 1 ใน 16 คนสุดท้าย ที่จะได้ร่วมกิจกรรมและตามเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นเวลา 1 ปี ...
09/พ.ค./2017 - [225] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
เชียงขวัญพิทย์จัดกิจกรรม To Be Number One & Teen Dancercise
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด จัดกิจกรรม To Be Number One & Teen Dancercise โดยเครื่อข่ายสุขภาพอำเภอเชียงขวัญ โดยมีกิจกรรมการประกวด Idol และประกวด Dancercise 14 กุมภาพันธ์ 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ http://www.chkp101.net/2016/ToBe1.htm  
15/ก.พ./2017 - [279] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม

หน้า

วีดีโอ:::เชียงขวัญพิทยาคม
30/ก.ค./17
เชียงขวัญพิทยาคม
34
4
2
3
3
4
5
1
3
1
1
1
1
2
21
1
3
15
4
11
1
1
13
1
1
41
3
1
48
30
1
2
1
7
2
1
2
9
6
2
17
3
3
1
1
1
4
2
1
1
4
4
2
8
3
5
1
1
37