เชียงขวัญพิทยาคม

รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทยาคม เข้าแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับภาค
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีธยมศึกษา เขต 27  เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2561 ณ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒...
21/ส.ค./2018 - [933] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทยาคมจัดโครงการจริยธรรมสัญจร โดย มมร.
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดโครงการ จริยธรรมสัญธร ณ หอประชุมของโรงเรียน โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และพระอาจารย์ วิทยากรจากวัดวิมลนิวาส โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมล บุญโกศล เจ้าอาวาส วัดวิมลนิวาส...
10/ก.ค./2018 - [821] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์รับการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ปีงบประมาณ 2561 ของเขตตรวจราชการที่ 12
29/มิ.ย./2018 - [807] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้เข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ( 1 กรกฎาคม) โดยร่วมสวนสนามกับลูกเสือ ของโรงเรียนสังกัดอำเภอเชียงขวัญ ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านแมด ด้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในอำเภอเชียงขวัญเ็นอย่างดี
29/มิ.ย./2018 - [819] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม

หน้า

วีดีโอ:::เชียงขวัญพิทยาคม
30/ก.ค./17
เชียงขวัญพิทยาคม
37
1
69
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1