เชียงขวัญพิทยาคม

รูปภาพของ Suban
ผลการประกวด To be Number One Idol 7
นายชัชพล  บุญพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดในการเข้าประกวดโครงการ To Be Number One Idol 7 ได้รับรางวัลที่ 6 ร่วม และเป็น 1 ใน 16 คนสุดท้าย ที่จะได้ร่วมกิจกรรมและตามเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นเวลา 1 ปี ...
09/พ.ค./2017 - [1,364] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์จัดกิจกรรม To Be Number One & Teen Dancercise
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด จัดกิจกรรม To Be Number One & Teen Dancercise โดยเครื่อข่ายสุขภาพอำเภอเชียงขวัญ โดยมีกิจกรรมการประกวด Idol และประกวด Dancercise 14 กุมภาพันธ์ 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่  http://www.chkp101.net/2016/ToBe1.htm  
15/ก.พ./2017 - [1,495] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์ จัดโครงการบ้านพักเด็กสัญจร ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด จัดกิจกรรมโครงการทำด้วยใจให้ด้วยรัก โดยได้รับความร่วมมือจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
15/ก.พ./2017 - [1,130] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์ร่วมงานบุญคูณลานอำเภอเชียงขวัญ
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด เข้าร่วมงานประเพณีบุญคูณลานของอำเภอเชียงขวัญ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยโรงเรียนได้จัดขบวนรณรงค์ เข้าร่วมงาน และร่วมจัด ออกร้าน ร่วมกับ สมาคมครูอำเภอเชียงขวัญ โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี
15/ก.พ./2017 - [1,352] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานด้านวิชาการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น สพฐ. และจุดเน้น สพม.27
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานด้านวิชาการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น สพฐ. และจุดเน้น สพม. 27 วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม รายละเอียดเพิ่มเติม  ที่นี่ http://www.chkp101....
26/ม.ค./2017 - [1,288] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด จัดกิจรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี...
25/ม.ค./2017 - [1,477] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย...สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 14 ธันวาคม 2559
14/ธ.ค./2016 - [1,431] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2559
28/พ.ย./2016 - [1,339] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทยาคมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ
23/พ.ย./2016 - [1,256] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทยจัดพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
01/พ.ย./2016 - [1,020] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม

หน้า

วีดีโอ:::เชียงขวัญพิทยาคม
30/ก.ค./17
เชียงขวัญพิทยาคม
37
1
69
5
10
10
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1