เชียงขวัญพิทยาคม

รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทยาคมทูลเกล้าเนื่องในวันเยาวชนแห่งงชาติ
วันที่ 20 กันยายน 2559 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครู นักเรียน ขึ้นทูลเกล้า ถวายผลงานนักเรียน  แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยได้นำผลงาน 2 ผลงาน ขึ้นทูลเกล้าถวายฯ...
21/ก.ย./2016 - [1,253] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์จัดโครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้จัดโครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติดขึ้น ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ได้ตระหนักและรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด เรียนรู้วิธีการป้องกัน...
02/ส.ค./2016 - [1,151] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทยืรับการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยกรประวีณ เชิงสะอาด ได้รับการตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  <<< http://www.chkp101.net/2016/QA2016.htm   >>>
22/ก.ค./2016 - [1,089] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณเชิงสะอาด ได้จัดพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่สนาม โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม รายละเอียดเพิ่มเติม คลิที่นี่ http://www.chkp101.net/2016/Sc2016.htm
04/ก.ค./2016 - [1,385] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่ดี
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึก พลเมืองที่ดีขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 เพื่อเสริมสร้างเจตคติให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดี ของประเทศชาติ สังคม ชุมชน และครอบครัว รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ http://www.chkp101...
04/ก.ค./2016 - [1,200] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด  และท่านรองผู้อำนวยการพรนิวัตร สนั่นเอื้อ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ และรู้พิษภัยของยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรม มีกิจกรรมมากมาย...
27/มิ.ย./2016 - [1,146] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
ศูนย์คอมพิวเตอร์เชียงขวัญพิทย์จัดอบรมคอมพิวเตอรืให้นักศึกษา กศน. เชียงขวัญ
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้มอบหมายให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์เชียงขวัญพิทย์ จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักศึกษา กศน. เชียงขวัญ จำนวน 60 คน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ โดยจัดอบรมในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16....
25/มิ.ย./2016 - [1,250] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทยาคมร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ
โรงเรียนเชียงขวัยญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด และท่านรองผู้อำนวยการพรนิวัตร สนั่นเอื้อ ได้จัดขบวนบั้งไฟสวยงาม ขบวนฟ้อนรำ และขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านแมด ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559...
13/มิ.ย./2016 - [944] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม

หน้า

วีดีโอ:::เชียงขวัญพิทยาคม
30/ก.ค./17
เชียงขวัญพิทยาคม
37
1
69
5
10
10
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1