เชียงขวัญพิทยาคม

รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทยาคม จัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้รับเกีบรติในการจัดกิจกรรม ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่มาจัดกิจกรรม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม...
08/มิ.ย./2016 - [902] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ  เชิงสะอาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ. หอประชุมโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม  เพื่อรณรงค์การงดสูบบุหรี่ และเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้ทราบถึงพิษภัยของบุหรี่ ...
01/มิ.ย./2016 - [878] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเชียงขวัยพิทยาคม ดดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น  โดยมีกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกกธาตุ เวียนเทียน โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธี
27/พ.ค./2016 - [911] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทยาคม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียนต่อผู้ปกครอง  มอบเงินค่าชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และจัดให้ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองชั้นเรียน...
27/พ.ค./2016 - [789] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
โครงการเข้าค่ายวิชาการปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน ชั้น ม. 1
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้จัดโครงการเข้าค่ายปรับพื้นฐาน และพัฒนาบุคลิภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559  เพื่อปรับความรู้พื้นฐานทางวิชาการของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้...
16/พ.ค./2016 - [1,493] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
การประเมินผลการปฏิบัติงานท่านผู้อำนวยการ
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่มาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ท่านรอง ผอ. สพม. 27 ท่านถวาย เจริญกรศรี...
30/มี.ค./2016 - [1,178] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาทางเลือก
วันที่ 22 มีนาคม 2559 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรการศึกษาทางเลือกขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.นิรมล ทิพชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์...
23/มี.ค./2016 - [915] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
Chiangkhwan Openhouse 2016
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Chiangkhwan Openhose 2016 ขึ้น โดยมีท่านนายอำเภอเชียงขวัญเป็นประธาน และได้ีรับความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงาน ที่มาจัดนิทรรศการแสดงผลงานมากมาย เช่น สถานีตำรวจเชียงขวัญ โรงพยาบาลเชียงขวัญ สาธารณสุขเชียงขวัญ...
14/มี.ค./2016 - [835] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม

หน้า

วีดีโอ:::เชียงขวัญพิทยาคม
30/ก.ค./17
เชียงขวัญพิทยาคม
35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
59