เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

รูปภาพของ sorawit
กิจกรรม “เปิดบ้าน Open House” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน Open House” ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  แสดงโครงงานอัจฉริยะภาพด้านวิชาการของนักเรียนทุกคน  ...
09/ม.ค./2017 - [1,729] - ความเห็น - - : sorawit - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ sorawit
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  จัดกิจกรรม “ประชุมผู้ปกครองนักเรียน” ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2559  เพื่อชี้แจงนโยบาย  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาผู้เรียน  ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง...
27/ธ.ค./2016 - [3,437] - ความเห็น - - : sorawit - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ sorawit
พิธีทำบุญเปิดโดม “อาคารพลาญชัยอนุสรณ์” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญเปิดโดม “อาคารพลาญชัยอนุสรณ์”  รับมอบพระพุทธปฏิมาปัญญาปริทัตต์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 ธันวาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านตวง อันทะไชย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด...
27/ธ.ค./2016 - [1,970] - ความเห็น - - : sorawit - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
35
1
66
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
35
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
2
1
2
2
9
2
41
33
3
1
12
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1