เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

รูปภาพของ sorawit
กิจกรรม “เปิดบ้าน Open House” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน Open House” ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  แสดงโครงงานอัจฉริยะภาพด้านวิชาการของนักเรียนทุกคน  ...
09/ม.ค./2017 - [1,637] - ความเห็น - - : sorawit - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ sorawit
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  จัดกิจกรรม “ประชุมผู้ปกครองนักเรียน” ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2559  เพื่อชี้แจงนโยบาย  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาผู้เรียน  ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง...
27/ธ.ค./2016 - [2,948] - ความเห็น - - : sorawit - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ sorawit
พิธีทำบุญเปิดโดม “อาคารพลาญชัยอนุสรณ์” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญเปิดโดม “อาคารพลาญชัยอนุสรณ์”  รับมอบพระพุทธปฏิมาปัญญาปริทัตต์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 ธันวาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านตวง อันทะไชย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด...
27/ธ.ค./2016 - [1,873] - ความเห็น - - : sorawit - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
35
4
1
26
2
2
42
32
7
74
1
7
2
9
2
2
31
2
40
12
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
62