เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

รูปภาพของ sorawit
กิจกรรม “เปิดบ้าน Open House” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน Open House” ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  แสดงโครงงานอัจฉริยะภาพด้านวิชาการของนักเรียนทุกคน  ...
09/ม.ค./2017 - [1,052] - ความเห็น - - : sorawit - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ sorawit
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  จัดกิจกรรม “ประชุมผู้ปกครองนักเรียน” ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2559  เพื่อชี้แจงนโยบาย  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาผู้เรียน  ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง...
27/ธ.ค./2016 - [842] - ความเห็น - - : sorawit - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ sorawit
พิธีทำบุญเปิดโดม “อาคารพลาญชัยอนุสรณ์” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญเปิดโดม “อาคารพลาญชัยอนุสรณ์”  รับมอบพระพุทธปฏิมาปัญญาปริทัตต์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 ธันวาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านตวง อันทะไชย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด...
27/ธ.ค./2016 - [972] - ความเห็น - - : sorawit - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
35
10
9
5
3
4
7
1
3
1
2
3
3
2
23
1
4
15
4
25
2
1
22
4
1
46
3
2
64
32
7
2
1
7
2
7
2
32
25
2
26
11
3
6
1
2
4
5
1
1
3
7
2
8
3
6
1
2
54