เทอดไทยวิทยาคม

รูปภาพของ yingyot
เทอดไทยวิทยาคมถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
บทเพลงสรรเสริญพระบารมีและบทเพลงความฝันอันสูงสุด ขับร้องประสานเสียงโดย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เพื่อน้องถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย
08/พ.ย./2016 - [997] - ความเห็น - - : yingyot - เทอดไทยวิทยาคม
รูปภาพของ yingyot
ต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมาโรงเรียนของเราได้ต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 ซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและตรวจความคืบหน้าของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม...
24/มิ.ย./2016 - [1,166] - ความเห็น - - : yingyot - เทอดไทยวิทยาคม
วีดีโอ:::เทอดไทยวิทยาคม
08/พ.ย./16
เทอดไทยวิทยาคม
24/มิ.ย./16
เทอดไทยวิทยาคม
35
10
9
5
3
4
7
1
3
1
2
3
3
2
23
1
4
15
4
25
2
1
22
4
1
46
3
2
65
32
7
2
1
7
2
7
2
35
25
2
27
11
3
6
1
2
4
5
1
1
3
7
2
8
9
6
1
2
54