เมยวดีพิทยาคม

รูปภาพของ akkarawit
พัฒนาครูเพื่อเข้าสู่ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0
3 พฤษภาคม 2561 นายบัณฑืต  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปืดการอบรมพัฒนาครูเพื่อเข้าสู่ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องสีหราช โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด การอบรมพัฒนาครูเพื่อเข้าสู่ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0  ...
04/พ.ค./2018 - [247] - ความเห็น - - : akkarawit - เมยวดีพิทยาคม
รูปภาพของ nattawut
อบรมพัฒนาครู ในหัวข้อ สอนอะไร สอนอย่างไร ในศตวรรษที่ 21
......ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสีหราช โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมปฏิบัติการ สอนอะไร สอนอย่างไร ในศตวรรษ ที่ 21 .......โดยมีนายเดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม...
04/พ.ค./2018 - [102] - ความเห็น - - : nattawut - เมยวดีพิทยาคม
35
9
9
3
3
4
7
1
3
1
1
3
3
2
21
1
4
15
4
19
1
1
21
4
1
46
3
1
59
32
6
2
1
7
2
2
2
28
25
2
25
11
3
5
1
1
4
5
1
1
3
5
2
8
3
6
1
1
52