เมืองน้อยวิทยาคม

รูปภาพของ phatchara123
ประกาศโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดยจ้างเหมาบริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
30/พ.ย./2018 - [753] - ความเห็น - - : phatchara123 - เมืองน้อยวิทยาคม
รูปภาพของ Krujoe
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้อำนวยการบุญส่ง จอมหงษ์เป็นประธานในพิธีมอบประกาศณียบัตร  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม คณะนักเรียน  ...
29/มี.ค./2017 - [1,395] - ความเห็น - - : Krujoe - เมืองน้อยวิทยาคม
รูปภาพของ Krujoe
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี-ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี-กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   21-22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี-กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร และศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้างตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
28/มี.ค./2017 - [1,455] - ความเห็น - - : Krujoe - เมืองน้อยวิทยาคม
รูปภาพของ Krujoe
การติดตามประเมินผล การดำเนินงานผู้อำนวยการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2/2559
วันที่ 27 มีนาคม 2560 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานติดตามประเมินผลผู้อำนวยการโรงเรียนจากสหวิทยาเขตสาเกตนคร สพม.27 ประจำปีการศึกษา 2/2559 โรงเรียนเมืองวิทยาคมขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามประเมินผลทุกท่านเป็นอย่างสูง
28/มี.ค./2017 - [1,532] - ความเห็น - - : Krujoe - เมืองน้อยวิทยาคม
รูปภาพของ Krujoe
การติดตามการบริหารงานการเงินการบญชีและทรัพย์สิน
การติดตามการบริหารงานการเงินการบัญชีและทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการการติดตามการบริหารงานการเงินการบัญชีและทรัพย์สิน นำโดย ท่านผู้อำนวยการเบญจวรรษ เชิงสะอาด ประธานสหวิทยาเขตสาเกตนคร นางปัทมาพร  อารีเอื้อ และคณะ...
09/ม.ค./2017 - [1,432] - ความเห็น - - : Krujoe - เมืองน้อยวิทยาคม
รูปภาพของ Krujoe
การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560
การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559เพื่อใช้จัดทำข้อมูลสารสเทศโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ ผู้รายงานในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน...
07/ม.ค./2017 - [1,478] - ความเห็น - - : Krujoe - เมืองน้อยวิทยาคม
รูปภาพของ Krujoe
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการบุญส่ง จอมหงษ์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560   
07/ม.ค./2017 - [1,489] - ความเห็น - - : Krujoe - เมืองน้อยวิทยาคม
รูปภาพของ Krujoe
โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมพร้อมใจกันแปรอักษรเพื่อถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมพร้อมใจกันแปรอักษรเพื่อถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม   วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมร่วมใจแปรอักษรเพื่อถวายอาลัย...
05/ธ.ค./2016 - [1,493] - ความเห็น - - : Krujoe - เมืองน้อยวิทยาคม
รูปภาพของ Krujoe
วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า
ด้วย โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีกิจกรรมถวายราชสดุดี  โดยมีนายบุญส่ง จอมหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม...
05/ธ.ค./2016 - [1,430] - ความเห็น - - : Krujoe - เมืองน้อยวิทยาคม

หน้า

วีดีโอ:::เมืองน้อยวิทยาคม
29/มี.ค./17
เมืองน้อยวิทยาคม
28/มี.ค./17
เมืองน้อยวิทยาคม
28/มี.ค./17
เมืองน้อยวิทยาคม
35
1
66
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
35
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
2
1
2
2
9
2
41
33
3
1
12
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1