เมืองสรวงวิทยา

รูปภาพของ anusong
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
02/ก.ค./2017 - [1,213] - ความเห็น - - : anusong - เมืองสรวงวิทยา
รูปภาพของ anusong
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา เป็นประธานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
02/ก.ค./2017 - [929] - ความเห็น - - : anusong - เมืองสรวงวิทยา
รูปภาพของ anusong
กิจกรรมจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองสรวง
02/ก.ค./2017 - [963] - ความเห็น - - : anusong - เมืองสรวงวิทยา
รูปภาพของ anusong
พิธีไหว้ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เวปไซต์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ภาพกิจกรรม
11/มิ.ย./2017 - [1,189] - ความเห็น - - : anusong - เมืองสรวงวิทยา
รูปภาพของ anusong
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทนา เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในการนี้โรงเรียนมีการแจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติ ข้อตกลง ร่วมกันในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำนักเรียน สู่เป้าหมายตามนโยบายการศึกษาชาติ https://www....
29/พ.ค./2017 - [1,077] - ความเห็น - - : anusong - เมืองสรวงวิทยา
รูปภาพของ anusong
ประเพณีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำคณะผู้บริหารและครู นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
03/ม.ค./2017 - [1,419] - ความเห็น - - : anusong - เมืองสรวงวิทยา
รูปภาพของ anusong
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2556
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 กองลูกเสือโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2556 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย เสร็จพิธี ...
27/พ.ย./2016 - [1,279] - ความเห็น - - : anusong - เมืองสรวงวิทยา
รูปภาพของ anusong
"โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว น้อมถวายอาลัยแด่พ่อหลวง"
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกิจกรรม "โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว น้อมถวายอาลัยแด่พ่อหลวง" ณ แปลงนาสาธิตเทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง  
27/พ.ย./2016 - [1,186] - ความเห็น - - : anusong - เมืองสรวงวิทยา
รูปภาพของ anusong
"รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อด้วย กาย วาจา ใจ"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อด้วย กาย วาจา ใจ" และเป็นผู้นำกล่าวถวายสัตย์ปฎิญาณทำดีด้วยกาย นั่งสมาธิทำดีด้วยใจ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกันปลูกต้นไม้...
24/พ.ย./2016 - [1,437] - ความเห็น - - : anusong - เมืองสรวงวิทยา

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
35
4
1
26
2
2
42
32
7
74
1
7
2
9
2
2
31
2
40
12
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
62