เมืองสรวงวิทยา

รูปภาพของ anusong
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
02/ก.ค./2017 - [1,597] - ความเห็น - - : anusong - เมืองสรวงวิทยา
รูปภาพของ anusong
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา เป็นประธานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
02/ก.ค./2017 - [1,241] - ความเห็น - - : anusong - เมืองสรวงวิทยา
รูปภาพของ anusong
กิจกรรมจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองสรวง
02/ก.ค./2017 - [1,331] - ความเห็น - - : anusong - เมืองสรวงวิทยา
รูปภาพของ anusong
พิธีไหว้ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เวปไซต์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ภาพกิจกรรม
11/มิ.ย./2017 - [1,595] - ความเห็น - - : anusong - เมืองสรวงวิทยา
รูปภาพของ anusong
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทนา เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในการนี้โรงเรียนมีการแจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติ ข้อตกลง ร่วมกันในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำนักเรียน สู่เป้าหมายตามนโยบายการศึกษาชาติ https://www....
29/พ.ค./2017 - [1,308] - ความเห็น - - : anusong - เมืองสรวงวิทยา

หน้า

37
1
69
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1