เมืองสรวงวิทยา

รูปภาพของ kru_natta
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 2559 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยผู้อำนวยการบุญล้อม ไชยสิงห์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
30/มิ.ย./2016 - [965] - ความเห็น - - : kru_natta - เมืองสรวงวิทยา
รูปภาพของ kru_natta
กิจกรรมวันไหว้ครู 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยผู้อำนวยการบุญล้อม ไชยสิงห์ คณะครู และนักเรียนทุกคน ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
30/มิ.ย./2016 - [957] - ความเห็น - - : kru_natta - เมืองสรวงวิทยา
รูปภาพของ kru_natta
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
07/มิ.ย./2016 - [1,131] - ความเห็น - - : kru_natta - เมืองสรวงวิทยา

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
59