เสลภูมิ

รูปภาพของ kruNok
โครงการรณรงค์ส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาชน ที่เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิ
06/ก.ค./2019 - [291] - ความเห็น - - : kruNok - เสลภูมิ
รูปภาพของ kruNok
โรงเรียนเสลภูมิรับการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเสลภูมิรับการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : ScQA) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี ผอ.ชอบ ธาระมนต์ ดร.กุศล ศรีสารคาม  ผอ.สุนทร สีหานาม นายทองคำ ชาญศึก และ นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์ เป็นคณะกรรมการประเมิน
06/ก.ค./2019 - [298] - ความเห็น - - : kruNok - เสลภูมิ
รูปภาพของ kruNok
โรงเรียนเสลภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเสลภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครได้ ณ โรงเรียนเสลภูมิ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561 ในเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ...
29/ต.ค./2018 - [559] - ความเห็น - - : kruNok - เสลภูมิ
35
1
66
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
35
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
2
1
2
2
9
2
41
33
3
1
12
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1