เสลภูมิ

รูปภาพของ kruNok
โครงการรณรงค์ส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาชน ที่เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิ
06/ก.ค./2019 - [248] - ความเห็น - - : kruNok - เสลภูมิ
รูปภาพของ kruNok
โรงเรียนเสลภูมิรับการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเสลภูมิรับการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : ScQA) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี ผอ.ชอบ ธาระมนต์ ดร.กุศล ศรีสารคาม  ผอ.สุนทร สีหานาม นายทองคำ ชาญศึก และ นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์ เป็นคณะกรรมการประเมิน
06/ก.ค./2019 - [258] - ความเห็น - - : kruNok - เสลภูมิ
รูปภาพของ kruNok
โรงเรียนเสลภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเสลภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครได้ ณ โรงเรียนเสลภูมิ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561 ในเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ...
29/ต.ค./2018 - [499] - ความเห็น - - : kruNok - เสลภูมิ
35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
35
4
1
26
2
2
42
32
7
74
1
7
2
9
2
2
31
2
40
12
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
62