เหล่าหลวงประชานุสรณ์

รูปภาพของ LPSSCHOOL
นักเรียนเข้ารับพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
วันที่  18  กรกฎาคม  2559  นางสาวอุมาลัย  ผิวจันทรา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  ได้เข้ารับพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ประจำปีการศึกษา  2559  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
27/ก.ค./2016 - [841] - ความเห็น - - : LPSSCHOOL - เหล่าหลวงประชานุสรณ์
รูปภาพของ admin
5-11 ตุลาคม ติวอย่างเข้ม ของสหพัฒน์ม.4-6
5-11 ตุลาคม ติวอย่างเข้มของสหพัฒน์ม.4-6
16/ธ.ค./2015 - [1,075] - ความเห็น - - : admin - เหล่าหลวงประชานุสรณ์
35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
3
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
25
2
1
22
4
2
46
3
7
64
32
7
2
1
2
2
7
2
35
25
3
27
11
2
6
1
1
4
5
7
1
4
9
2
8
2
6
1