เหล่าหลวงประชานุสรณ์

รูปภาพของ LPSSCHOOL
นักเรียนเข้ารับพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
วันที่  18  กรกฎาคม  2559  นางสาวอุมาลัย  ผิวจันทรา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  ได้เข้ารับพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ประจำปีการศึกษา  2559  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
27/ก.ค./2016 - [752] - ความเห็น - - : LPSSCHOOL - เหล่าหลวงประชานุสรณ์
รูปภาพของ admin
5-11 ตุลาคม ติวอย่างเข้ม ของสหพัฒน์ม.4-6
5-11 ตุลาคม ติวอย่างเข้มของสหพัฒน์ม.4-6
16/ธ.ค./2015 - [982] - ความเห็น - - : admin - เหล่าหลวงประชานุสรณ์
35
10
9
5
3
4
7
1
3
1
2
3
3
2
23
1
4
15
4
25
2
1
22
4
1
46
3
2
64
32
7
2
1
7
2
7
2
32
25
2
26
11
3
6
1
2
4
5
1
1
3
7
2
8
3
6
1
2
54