โคกล่ามพิทยาคม

รูปภาพของ tomoomot
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเนศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
21/พ.ค./2018 - [755] - ความเห็น - - : tomoomot - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ tomoomot
พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมได้จัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่โดยมี พระสุขุมวาทเวที รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้อำนวยการวัฒนา  พลอาษา คณะครู นักเรียน ชุมชนเข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้
31/ต.ค./2017 - [1,421] - ความเห็น - - : tomoomot - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ tomoomot
อบรมการขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราช"
วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมได้จัดอบรมการขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชา" โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม  ดร.ฉลาด  ปาโส และนางไพวัน    ปาโส...
28/ส.ค./2017 - [1,212] - ความเห็น - - : tomoomot - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ tomoomot
ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 2560
เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมนำโดย ผอ.วัฒนา  พลอาษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลโคกล่าม ชุมชนตำบลโคกล่าม เพื่อถวายเทียน ข้าวสาร อาหารแห้งและปัจจัย แก่วัดราชวารีอุดม ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
11/ก.ค./2017 - [1,349] - ความเห็น - - : tomoomot - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองน้กเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเนศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
19/พ.ค./2017 - [1,194] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
การประชุมแนวทางการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 7 มีนาคม โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแนวทางการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด  
10/มี.ค./2017 - [1,214] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559  
06/มี.ค./2017 - [1,403] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ tomoomot
ผู้อำนวยการเบญจวรรษ เชิงสะอาด มอบทุน
วันที่ 17 กุมภาพันธุ์ 2560 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการเบญจวรรษ  เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกและคณะครูได้มอบทุนให้กับนางสาวฐิตาภรณ์   สิมวงศ์ เนื่องจากบิดาและมารดาช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,472 บาท
21/ก.พ./2017 - [1,270] - ความเห็น - - : tomoomot - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
วันนี้ (11 ก.พ. 60) เวลา 09.00 น. ที่วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 โดยมีพระธรรมฐิติญาณเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์...
16/ก.พ./2017 - [1,277] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม

หน้า

35
1
66
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
35
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
2
1
2
2
9
2
41
33
3
1
12
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1