โคกล่ามพิทยาคม

พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมได้จัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่โดยมี พระสุขุมวาทเวที รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้อำนวยการวัฒนา  พลอาษา คณะครู นักเรียน ชุมชนเข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้
31/ต.ค./2017 - [153] - ความเห็น - - : tomoomot - โคกล่ามพิทยาคม
อบรมการขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราช"
วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมได้จัดอบรมการขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชา" โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม  ดร.ฉลาด  ปาโส และนางไพวัน    ปาโส...
28/ส.ค./2017 - [191] - ความเห็น - - : tomoomot - โคกล่ามพิทยาคม
ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 2560
เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมนำโดย ผอ.วัฒนา  พลอาษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลโคกล่าม ชุมชนตำบลโคกล่าม เพื่อถวายเทียน ข้าวสาร อาหารแห้งและปัจจัย แก่วัดราชวารีอุดม ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
11/ก.ค./2017 - [218] - ความเห็น - - : tomoomot - โคกล่ามพิทยาคม
โรงเรียนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองน้กเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเนศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
19/พ.ค./2017 - [308] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
การประชุมแนวทางการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 7 มีนาคม โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแนวทางการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด  
10/มี.ค./2017 - [361] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559  
06/มี.ค./2017 - [354] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
ผู้อำนวยการเบญจวรรษ เชิงสะอาด มอบทุน
วันที่ 17 กุมภาพันธุ์ 2560 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการเบญจวรรษ  เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกและคณะครูได้มอบทุนให้กับนางสาวฐิตาภรณ์   สิมวงศ์ เนื่องจากบิดาและมารดาช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,472 บาท
21/ก.พ./2017 - [362] - ความเห็น - - : tomoomot - โคกล่ามพิทยาคม
โรงเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
วันนี้ (11 ก.พ. 60) เวลา 09.00 น. ที่วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 โดยมีพระธรรมฐิติญาณเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์...
16/ก.พ./2017 - [377] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
โรงเรียนรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานวิชาการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 30 มกราคม 2560 โรงเรียนรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานวิชาการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีนายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธาน   ดูภาพกิจกรรม
01/ก.พ./2017 - [484] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม

หน้า

34
9
2
3
3
4
5
1
3
1
1
1
1
2
21
1
3
15
4
11
1
1
16
3
1
45
3
1
49
31
1
2
1
7
2
1
2
11
6
2
17
3
3
1
1
1
4
3
1
1
4
4
2
8
3
5
1
1
41