โคกล่ามพิทยาคม

รูปภาพของ tomoomot
ปัจฉิมนิเทศ 58 โคกล่ามพิทยาคม
วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายวัฒนา  พลอาษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบระดับชั้น ม.3 และ ม.6   
15/มี.ค./2016 - [1,564] - ความเห็น - - : tomoomot - โคกล่ามพิทยาคม

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
61