โคกล่ามพิทยาคม

รูปภาพของ tomoomot
ปัจฉิมนิเทศ 58 โคกล่ามพิทยาคม
วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายวัฒนา  พลอาษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบระดับชั้น ม.3 และ ม.6   
15/มี.ค./2016 - [1,358] - ความเห็น - - : tomoomot - โคกล่ามพิทยาคม

หน้า

35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
30
4
1
23
4
2
42
2
7
68
32
7
2
1
2
2
7
2
39
31
3
33
11
2
6
1
1
4
5
10
1
4
16
2
8
2
6
1