โพธิ์ทองวิทยาคาร

รูปภาพของ kanokoon
ศึกษาดูงานเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ 4
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 รร.โพธิ์ทองวิทยาคาร โดยการนำของ ผอ.วิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทุกท่าน เข้าศึกษาดูงานจากรร. เชียงใหม่ประชานุสรณ์อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด  ในการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับประเมินการประเมิน สมศ.รอบ4 ในการนี้...
20/มี.ค./2020 - [58] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
Open House 2020 นิทรรศการเปิดบ้านโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายประสิทธิ์ สุดานิช ประธานคณะกรรมการสถานศึกาา เป็นประธานกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House เพื่อให้โรงเรียนได้นำเสนอผลงานการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ให้กับ สาธารณะชนได้มีส่วนร่วมรับทราบในการจัดการศึกษา มีการจัดกิจกรรม...
21/ก.พ./2020 - [66] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร นำทีมโดย ผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ในงานจัดในรูปแบบคาวบอย โดยให้นักเรียนแสดงความสามารถต่างๆโดยตามความสมัครใจ
03/ม.ค./2020 - [119] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร นำทีมโดย ผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ในงานจัดในรูปแบบคาวบอย โดยให้นักเรียนแสดงความสามารถต่างๆโดยตามความสมัครใจ
03/ม.ค./2020 - [139] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
โพธิ์ทองวิทยาคารประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารนำโดยท่านผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูบุคลากร นักเรียน เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2562 โดยในการออกประเมินในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำ...
15/ก.ค./2019 - [316] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
รับนิเทศแบบบูรณาการการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย
วันพุธที่ 3 ก.ค. 2562 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร รับนิเทศแบบบูรณาการการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประจำปีงบประมาณ 2562
15/ก.ค./2019 - [332] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
โพธิ์ทองวิทยาคารร่วมงานบุญบั้งไฟ
โรงเรียนโพธิ์ทองนำโดยผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมอีสานอันดีงาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562  ซึ่ง บุญบั้งไฟ ...
17/มิ.ย./2019 - [341] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร นำโดยท่านผู้อำนวยการวิไลวัลย์  ศิริวารินทร์ , รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์  ดุสิต คณะครู จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 จุดประสงค์เพื่อ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ...
13/มิ.ย./2019 - [351] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร นำโดย ผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี หลังจากนั้น นำนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...
04/มิ.ย./2019 - [475] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร  จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ในการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน  ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร เวลา 09.00-12....
28/พ.ค./2019 - [369] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร

หน้า

36
1
68
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
38
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
4
1
2
2
9
2
43
35
3
3
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1