โพธิ์ทองวิทยาคาร

รูปภาพของ kanokoon
โพธิ์ทองวิทยาคารประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารนำโดยท่านผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูบุคลากร นักเรียน เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2562 โดยในการออกประเมินในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำ...
15/ก.ค./2019 - [183] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
รับนิเทศแบบบูรณาการการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย
วันพุธที่ 3 ก.ค. 2562 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร รับนิเทศแบบบูรณาการการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประจำปีงบประมาณ 2562
15/ก.ค./2019 - [191] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
โพธิ์ทองวิทยาคารร่วมงานบุญบั้งไฟ
โรงเรียนโพธิ์ทองนำโดยผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมอีสานอันดีงาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562  ซึ่ง บุญบั้งไฟ ...
17/มิ.ย./2019 - [205] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร นำโดยท่านผู้อำนวยการวิไลวัลย์  ศิริวารินทร์ , รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์  ดุสิต คณะครู จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 จุดประสงค์เพื่อ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ...
13/มิ.ย./2019 - [221] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร นำโดย ผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี หลังจากนั้น นำนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...
04/มิ.ย./2019 - [337] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร  จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ในการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน  ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร เวลา 09.00-12....
28/พ.ค./2019 - [246] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
สัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อสงเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการแสวงหาความรู้ ในระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00-12.50 บริเวณห้องสมุดโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร  โดยมี นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ ...
14/ส.ค./2018 - [674] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารนำโดยผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยกรไกรกฤษณ์ ดุสิต คณะครูบุคลกร ร่วมกับ 5 ตำบล ( ต.ภูเงิน ,ต.โพธิ์ทอง ต.ศรีวิลัย    ต. พรสวรรค์,ต.เหล่าน้อย) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ทอง,โรงเรียนในเขตบริการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   ...
14/ส.ค./2018 - [523] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นโอกาสมหามงคล ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สภานักเรียนและนักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกันเป็นพลังแห่งการทำความดี แสดงความจงรักภักดี...
26/ก.ค./2018 - [596] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
34 ปี สถาปนาโพธิ์ทองวิทยาคาร
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน นำโดยผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์  คณะครู บุคลากร นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 10 กรกฎาคม ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู...
10/ก.ค./2018 - [806] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
35
4
1
26
2
2
42
32
7
74
1
7
2
9
2
2
31
2
40
12
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
62