โพธิ์ศรีสว่างวิทยา

ค่ายฝึกทักษะเกี่ยวกับชีวิตและอาชีพ
                  ชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา โดยคณะนักศึกษาจากสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน รัฐประศาสนศาสตร์  ฝึกทักษะเกี่ยวกับชีวิตและอาชีพ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา   ในวันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ...
10/มี.ค./2020 - [84] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุอุปมุง
                  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ร่วมพิธีบวงสรวง  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป วัตถุมงคล และอัฐิธาตุ หลวงปู่ทองมา ถาวโร อดีตปฐมาจารย์ผู้สร้างธาตุอุปมุง ในองค์พระธาตุอุปมุง ในงานสมโภชพระธาตุอุปมุง ณ วัดพระธาตุอุปมุง ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ ๕...
06/มี.ค./2020 - [120] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
ร่วมงานมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระธาตุอุปมุง
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ร่วมงานมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระธาตุอุปมุง ณ วัดพระธาตอุปมุง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา...
06/มี.ค./2020 - [69] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา

หน้า

36
1
68
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
38
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
4
1
2
2
9
2
43
35
3
3
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1