โพนสูงประชาสรรค์

รูปภาพของ yingrose
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีเข้าศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อมและสภานักเรียน 30 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีเข้าศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อมและสภานักเรียน 30 พฤษภาคม 2560
30/พ.ค./2017 - [1,386] - ความเห็น - - : yingrose - โพนสูงประชาสรรค์
รูปภาพของ yingrose
กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโพนสูง นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรม วันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งหลักธรรมต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา...
17/ก.พ./2017 - [1,282] - ความเห็น - - : yingrose - โพนสูงประชาสรรค์
รูปภาพของ yingrose
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
ผู้อำนวยการบุญเยี่ยม  ศรีสุขกาญจน์ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ดำเนินกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พร้อมกันทั่วประเทศ
23/พ.ย./2016 - [1,471] - ความเห็น - - : yingrose - โพนสูงประชาสรรค์
รูปภาพของ yingrose
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์  และโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา เพื่อศึกษาดูงาน กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดยได้รับเกียรติจาก นายโกศล  ฐานะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27  ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้
14/มิ.ย./2016 - [1,440] - ความเห็น - - : yingrose - โพนสูงประชาสรรค์
รูปภาพของ yingrose
ปลูกต้นไม้ 1 มิถุนายน 2559
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ นำโดยผู้อำนวยการบุญเยี่ยม ศรีสุขการ กำเนินโครงการปลูกต้นไม้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา
02/มิ.ย./2016 - [1,425] - ความเห็น - - : yingrose - โพนสูงประชาสรรค์
รูปภาพของ yingrose
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ดำเนินกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการบุญเยี่ยม  ศรีสุขกาญจน์ ดำเนินกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักเคารพ รักษาสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น...
01/มิ.ย./2016 - [1,396] - ความเห็น - - : yingrose - โพนสูงประชาสรรค์
รูปภาพของ yingrose
โรงเรียนโพนสูงดำเนินการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  อ.ปทุมรัตต์  โดยนายบุญเยี่ยม  ศรีสุขกาญจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559  การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "การสร้างความเข้าใจ" ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์...
30/พ.ค./2016 - [1,463] - ความเห็น - - : yingrose - โพนสูงประชาสรรค์
35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
35
4
1
26
2
2
42
32
7
74
1
7
2
9
2
2
31
2
40
12
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
62