รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

SUPERSU
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 18/ม.ค./2561 - 11:04 am
ชื่อจริง นางสุพัชร์ชญา วิสูญ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
tatsanee
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 30/พ.ย./2560 - 11:10 am
ชื่อจริง ทัศนีย์ พันธุ์พานิชย์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
krukiat
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 28/พ.ย./2560 - 13:35 pm
ชื่อจริง นายเกียรติศักดิ์
สังกัด เสลภูมิพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ศรีเรือง
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เสลภูมิ
pradit
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 28/พ.ย./2560 - 12:46 pm
ชื่อจริง ประดิษ ทองเกตุ
สังกัด อาจสามารถวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อาจสามารถ
krukikz
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 27/พ.ย./2560 - 22:11 pm
ชื่อจริง กฤติยา พลหาญ
สังกัด เสลภูมิพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
Haruethai
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 20/พ.ย./2560 - 13:29 pm
ชื่อจริง หฤทัย
สังกัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
สถานะตำแหน่ง คำสุเรส
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
book
ระดับสมาชิก super_vip
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 15/พ.ย./2560 - 16:02 pm
ชื่อจริง นายสุรชาติ ลาภอาษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
phimon yu
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 19/ต.ค./2560 - 15:44 pm
ชื่อจริง พิมพ์อร ยุกตะนันทน์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
Kroo_Wachira
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 11/ต.ค./2560 - 14:15 pm
ชื่อจริง วชิระ ขินหนองจอก
สังกัด ดูกอึ่งประชาสามัคคี
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อาจสามารถ
yaovaporn
ระดับสมาชิก super_vip, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 10/ต.ค./2560 - 17:17 pm
ชื่อจริง เยาวภรณ์ ตุ้ยกุลนา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าพนักงานทั่วไป
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
พิทักษ์ชัย บรรณาลัย
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 12/ก.ย./2560 - 22:35 pm
ชื่อจริง พิทักษ์ชัย บรรณาลัย
สังกัด พนมไพรวิทยาคาร
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, พนมไพร
tewasak
ระดับสมาชิก super_vip
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 11/ก.ย./2560 - 10:11 am
ชื่อจริง นายเทวศักดิ์ สุมาลี
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
nattika
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 30/ส.ค./2560 - 16:07 pm
ชื่อจริง ณัฎฐิกา สิทธิจันทร์
สังกัด หัวโทนวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ
phatchara
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 25/ส.ค./2560 - 15:28 pm
ชื่อจริง นางพัชราภรณ์ วันทอง
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
Sompong
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 08/ส.ค./2560 - 8:51 am
ชื่อจริง นางสาวสมปอง สืบสร้อย
สังกัด โนนชัยศรีวิทยา
สถานะตำแหน่ง ธุรการโรงเรียยน
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทอง

หน้า