รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

รูปภาพของ chawalit chawalit
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ อา. 29/มี.ค./2563 - 11:35 am
ชื่อจริง นายชวลิต ไชยฮะนิจ
สังกัด ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
สถานะตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทอง
รูปภาพของ Soongyangwit201 Soongyangwit201
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 19/ก.พ./2563 - 15:59 pm
ชื่อจริง ชนพล พิศวงค์
สังกัด สูงยางวิทยาประชาสรรค์
สถานะตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เมืองสรวง
รูปภาพของ ssomsupang ssomsupang
ระดับสมาชิก super_vip, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 14/ก.พ./2563 - 13:18 pm
ชื่อจริง โสมสุภางค์ บุญกอง
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ Krupanomporn Chinchana Krupanomporn Ch...
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 24/ต.ค./2562 - 22:30 pm
ชื่อจริง ครูพนมพร ชินชนะ
สังกัด จันทรุเบกษาอนุสรณ์
สถานะตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เกษตรวิสัย
รูปภาพของ Paa.chut Paa.chut
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ อา. 13/ต.ค./2562 - 16:05 pm
ชื่อจริง ฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์
สังกัด โพนทองวิทยายน
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทอง
รูปภาพของ kru.tae kru.tae
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 02/ก.ย./2562 - 11:25 am
ชื่อจริง ณัฏฐพงษ์ สุดาเดช
สังกัด เมืองสรวงวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เมืองสรวง
รูปภาพของ kru_tae kru_tae
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 23/ส.ค./2562 - 23:42 pm
ชื่อจริง ณัฏฐพงษ์ สุดาเดช
สังกัด เมืองสรวงวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ tanadzeero tanadzeero
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 02/ส.ค./2562 - 12:08 pm
ชื่อจริง ธเนตร ผกากูล
สังกัด เชียงขวัญพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ Thanat Thanat
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 04/ก.ค./2562 - 8:57 am
ชื่อจริง ถนัด พรสงวน
สังกัด สามขาท่าหาดยาววิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทราย
รูปภาพของ patcha patcha
ระดับสมาชิก super_vip, ผู้ดูแลระบบ, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 07/มิ.ย./2562 - 8:19 am
ชื่อจริง พัชราภรณ์ วันทอง
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ kruNok kruNok
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 10/ส.ค./2561 - 14:37 pm
ชื่อจริง วนัสนันท์ คูคำ
สังกัด เสลภูมิ
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เสลภูมิ
รูปภาพของ napapat napapat
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 09/ส.ค./2561 - 14:27 pm
ชื่อจริง ณปภัช ชัยสุขจินดา
สังกัด โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
สถานะตำแหน่ง ครูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพธิ์ชัย
รูปภาพของ sompong65 sompong65
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 08/ส.ค./2561 - 15:13 pm
ชื่อจริง สมพงษ์ ประภากรพิไล
สังกัด ขัติยะวงษา
สถานะตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ Montree Montree
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 27/มิ.ย./2561 - 16:22 pm
ชื่อจริง มนตรี กาสี
สังกัด โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพธิ์ชัย
รูปภาพของ titaya titaya
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 25/มิ.ย./2561 - 15:15 pm
ชื่อจริง ทิตยา พลขีดขีน
สังกัด ทรายทองวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทราย

หน้า