รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

พิทักษ์ชัย บรรณาลัย
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 12/ก.ย./2560 - 22:35 pm
ชื่อจริง พิทักษ์ชัย บรรณาลัย
สังกัด พนมไพรวิทยาคาร
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, พนมไพร
tewasak
ระดับสมาชิก super_vip
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 11/ก.ย./2560 - 10:11 am
ชื่อจริง นายเทวศักดิ์ สุมาลี
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
nattika
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 30/ส.ค./2560 - 16:07 pm
ชื่อจริง ณัฎฐิกา สิทธิจันทร์
สังกัด หัวโทนวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ
Sompong
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 08/ส.ค./2560 - 8:51 am
ชื่อจริง นางสาวสมปอง สืบสร้อย
สังกัด โนนชัยศรีวิทยา
สถานะตำแหน่ง ธุรการโรงเรียยน
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทอง
pattanachai2519
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 19/ก.ค./2560 - 10:49 am
ชื่อจริง พัฒนชัย บุญขันธ์
สังกัด พนมไพรวิทยาคาร
สถานะตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ
yongjit
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 13/ก.ค./2560 - 10:26 am
ชื่อจริง ยงจิตร ศิลาพิมพ์
สังกัด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
jakk.p2551
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 12/ก.ค./2560 - 9:34 am
ชื่อจริง นายจักรพงษ์ ทองเลิศ
สังกัด วังหลวงวิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
Mateeya
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 23/มิ.ย./2560 - 19:33 pm
ชื่อจริง เมธียา มาตย์จันทร์
สังกัด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สถานะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
Weerachai Leangvanit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 23/มิ.ย./2560 - 9:23 am
ชื่อจริง วีระชัย เลี้ยงวณิชย์
สังกัด โพนทองวิทยายน
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทอง
nampetch
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 12/มิ.ย./2560 - 16:55 pm
ชื่อจริง นางพวงเพชร นรทีทาน
สังกัด ขัติยะวงษา
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
tinnagornsudcharee
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 30/พ.ค./2560 - 10:16 am
ชื่อจริง ทินกร สุดชารี
สังกัด ช้างเผือกวิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ
วชิรวิชญ์ จิรโช...
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 16/พ.ค./2560 - 19:19 pm
ชื่อจริง วชิรวิชญ์ จิรโชติธราวัตน์
สังกัด หนองหมื่นถ่านวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
Songsak
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 08/ธ.ค./2559 - 10:43 am
ชื่อจริง นายทรงศักดิ์ พรรณศรี
สังกัด ศรีธวัชวิทยาลัย
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
akarapol
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อา. 27/พ.ย./2559 - 8:02 am
ชื่อจริง นายอัครพล เทียมไสย์
สังกัด หนองหมื่นถ่านวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อาจสามารถ
sriphum.
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 07/ก.ย./2559 - 9:45 am
ชื่อจริง ศรีภูมิ วงศ์หนองหว้า
สังกัด หัวโทนวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ

หน้า