รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

book
ระดับสมาชิก super_vip
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 15/พ.ย./2560 - 16:02 pm
ชื่อจริง นายสุรชาติ ลาภอาษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
phimon yu
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 19/ต.ค./2560 - 15:44 pm
ชื่อจริง พิมพ์อร ยุกตะนันทน์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
Kroo_Wachira
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 11/ต.ค./2560 - 14:15 pm
ชื่อจริง วชิระ ขินหนองจอก
สังกัด ดูกอึ่งประชาสามัคคี
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อาจสามารถ
yaovaporn
ระดับสมาชิก super_vip, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 10/ต.ค./2560 - 17:17 pm
ชื่อจริง เยาวภรณ์ ตุ้ยกุลนา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าพนักงานทั่วไป
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
พิทักษ์ชัย บรรณาลัย
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 12/ก.ย./2560 - 22:35 pm
ชื่อจริง พิทักษ์ชัย บรรณาลัย
สังกัด พนมไพรวิทยาคาร
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, พนมไพร
tewasak
ระดับสมาชิก super_vip
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 11/ก.ย./2560 - 10:11 am
ชื่อจริง นายเทวศักดิ์ สุมาลี
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
nattika
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 30/ส.ค./2560 - 16:07 pm
ชื่อจริง ณัฎฐิกา สิทธิจันทร์
สังกัด หัวโทนวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ
phatchara
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 25/ส.ค./2560 - 15:28 pm
ชื่อจริง นางพัชราภรณ์ วันทอง
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
Sompong
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 08/ส.ค./2560 - 8:51 am
ชื่อจริง นางสาวสมปอง สืบสร้อย
สังกัด โนนชัยศรีวิทยา
สถานะตำแหน่ง ธุรการโรงเรียยน
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทอง
pattanachai2519
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 19/ก.ค./2560 - 10:49 am
ชื่อจริง พัฒนชัย บุญขันธ์
สังกัด พนมไพรวิทยาคาร
สถานะตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ
yongjit
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 13/ก.ค./2560 - 10:26 am
ชื่อจริง ยงจิตร ศิลาพิมพ์
สังกัด จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
jakk.p2551
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 12/ก.ค./2560 - 9:34 am
ชื่อจริง นายจักรพงษ์ ทองเลิศ
สังกัด วังหลวงวิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
Mateeya
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 23/มิ.ย./2560 - 19:33 pm
ชื่อจริง เมธียา มาตย์จันทร์
สังกัด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สถานะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
Weerachai Leangvanit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 23/มิ.ย./2560 - 9:23 am
ชื่อจริง วีระชัย เลี้ยงวณิชย์
สังกัด โพนทองวิทยายน
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทอง
nampetch
ระดับสมาชิก สมาชิกทั่วไป
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 12/มิ.ย./2560 - 16:55 pm
ชื่อจริง นางพวงเพชร นรทีทาน
สังกัด ขัติยะวงษา
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด

หน้า