รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

รูปภาพของ SUPERSU SUPERSU
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 18/ม.ค./2561 - 11:04 am
ชื่อจริง นางสุพัชร์ชญา วิสูญ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ tatsanee tatsanee
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 30/พ.ย./2560 - 11:10 am
ชื่อจริง ทัศนีย์ พันธุ์พานิชย์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ krukiat krukiat
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 28/พ.ย./2560 - 13:35 pm
ชื่อจริง นายเกียรติศักดิ์
สังกัด เสลภูมิพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ศรีเรือง
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เสลภูมิ
รูปภาพของ krukikz krukikz
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 27/พ.ย./2560 - 22:11 pm
ชื่อจริง กฤติยา พลหาญ
สังกัด เสลภูมิพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ Haruethai Haruethai
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 20/พ.ย./2560 - 13:29 pm
ชื่อจริง หฤทัย
สังกัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
สถานะตำแหน่ง คำสุเรส
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ book book
ระดับสมาชิก super_vip, สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 15/พ.ย./2560 - 16:02 pm
ชื่อจริง นายสุรชาติ ลาภอาษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ Kroo_Wachira Kroo_Wachira
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 11/ต.ค./2560 - 14:15 pm
ชื่อจริง วชิระ ขินหนองจอก
สังกัด ดูกอึ่งประชาสามัคคี
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อาจสามารถ
รูปภาพของ yaovaporn yaovaporn
ระดับสมาชิก super_vip, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 10/ต.ค./2560 - 17:17 pm
ชื่อจริง เยาวภรณ์ ตุ้ยกุลนา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าพนักงานทั่วไป
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ tewasak tewasak
ระดับสมาชิก super_vip, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 11/ก.ย./2560 - 10:11 am
ชื่อจริง นายเทวศักดิ์ สุมาลี
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nattika nattika
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 30/ส.ค./2560 - 16:07 pm
ชื่อจริง ณัฎฐิกา สิทธิจันทร์
สังกัด หัวโทนวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ
รูปภาพของ phatchara123 phatchara123
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ, สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 25/ส.ค./2560 - 15:28 pm
ชื่อจริง นางพัชราภรณ์ วันทอง
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ pattanachai2519 pattanachai2519
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 19/ก.ค./2560 - 10:49 am
ชื่อจริง พัฒนชัย บุญขันธ์
สังกัด พนมไพรวิทยาคาร
สถานะตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ
รูปภาพของ jakk.p2551 jakk.p2551
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 12/ก.ค./2560 - 9:34 am
ชื่อจริง นายจักรพงษ์ ทองเลิศ
สังกัด วังหลวงวิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ Mateeya Mateeya
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 23/มิ.ย./2560 - 19:33 pm
ชื่อจริง เมธียา มาตย์จันทร์
สังกัด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สถานะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ nampetch nampetch
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 12/มิ.ย./2560 - 16:55 pm
ชื่อจริง นางพวงเพชร นรทีทาน
สังกัด ขัติยะวงษา
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด

หน้า