รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

รูปภาพของ anusong anusong
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 12/ก.ค./2559 - 14:45 pm
ชื่อจริง อนุสรณ์ อ่อนสองชั้น
สังกัด เมืองสรวงวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เมืองสรวง
รูปภาพของ prasuchon prasuchon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 05/ก.ค./2559 - 10:29 am
ชื่อจริง ปรัชสุชน เล็กพลอย
สังกัด สตรีศึกษา 2
สถานะตำแหน่ง ธุรการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ sawittri sawittri
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 29/มิ.ย./2559 - 12:59 pm
ชื่อจริง สาวิตรี คำพมัย
สังกัด ม่วงลาดวิทยาคาร
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, จังหาร
รูปภาพของ kansamida kansamida
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 28/มิ.ย./2559 - 14:36 pm
ชื่อจริง กาญจน์สมิดา วิชาสวัสดิ์
สังกัด สามขาท่าหาดยาววิทยา
สถานะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทราย
รูปภาพของ captain captain
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 09/มิ.ย./2559 - 10:49 am
ชื่อจริง นายณัฐติพงษ์ เสียงเย็น
สังกัด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
สถานะตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ที่อยู่ มุกดาหาร, นิคมคำสร้อย
รูปภาพของ kanokoon kanokoon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 03/มิ.ย./2559 - 14:23 pm
ชื่อจริง นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์
สังกัด โพธิ์ทองวิทยาคาร
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เสลภูมิ
รูปภาพของ krulerd krulerd
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ส. 28/พ.ค./2559 - 20:31 pm
ชื่อจริง นายบุญเลิศ ขนานแข็ง
สังกัด ปทุมรัตต์พิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ viralpach viralpach
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 23/พ.ค./2559 - 9:40 am
ชื่อจริง วิรัลพัชร นารี
สังกัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, ศรีสมเด็จ
รูปภาพของ nattawut nattawut
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 20/พ.ค./2559 - 14:48 pm
ชื่อจริง ณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ
สังกัด เมยวดีพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทอง
รูปภาพของ nongnapat nongnapat
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 17/พ.ค./2559 - 14:25 pm
ชื่อจริง นางสาวนงนภัส อารีเอื้อ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ thanyaporn thanyaporn
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 17/พ.ค./2559 - 11:17 am
ชื่อจริง นางธันยพร มหาราช
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ luckana luckana
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 17/พ.ค./2559 - 11:14 am
ชื่อจริง นางลักขนา คณาศรี
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ sattiya sattiya
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 17/พ.ค./2559 - 11:11 am
ชื่อจริง นายสัจติยา ป้องโล่ห์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ kritsada kritsada
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 13/พ.ค./2559 - 10:16 am
ชื่อจริง กฤษฎา สุดหนองบัว
สังกัด จันทรุเบกษาอนุสรณ์
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ
รูปภาพของ khamsan khamsan
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 28/มี.ค./2559 - 9:57 am
ชื่อจริง คำสัน แน่นอุดร
สังกัด โคกล่ามพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด

หน้า