รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

รูปภาพของ kru_natta kru_natta
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 25/มี.ค./2559 - 6:31 am
ชื่อจริง ณัฏฐพงษ์ สุดาเดช
สังกัด เมืองสรวงวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เมืองสรวง
รูปภาพของ siwakorn siwakorn
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 21/มี.ค./2559 - 16:15 pm
ชื่อจริง นายศิวกร ไชยกุมาร
สังกัด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
สถานะตำแหน่ง หัวหน้ากลุัมสาระสังคมศึกษา
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ yingrose yingrose
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 18/มี.ค./2559 - 9:50 am
ชื่อจริง รสสุคนธ์ โทหนองตอ
สังกัด โพนสูงประชาสรรค์
สถานะตำแหน่ง พนักงานราชการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, ปทุมรัตต์
รูปภาพของ kroodit kroodit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 17/มี.ค./2559 - 15:53 pm
ชื่อจริง ประดิษ ทองเกตุ
สังกัด อาจสามารถวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อาจสามารถ
รูปภาพของ AMNAT AMNAT
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 10/มี.ค./2559 - 14:40 pm
ชื่อจริง อำนาจ ชินศรี
สังกัด หนองฮีเจริญวิทย์
สถานะตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, หนองฮี
รูปภาพของ tomoomot tomoomot
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 08/มี.ค./2559 - 14:04 pm
ชื่อจริง ทวี ผดุงกิจ
สังกัด โคกล่ามพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง พนักงานราชการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, จตุรพักตรพิมาน
รูปภาพของ maxnum maxnum
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ส. 27/ก.พ./2559 - 23:18 pm
ชื่อจริง มนเดช จันทรักษ์
สังกัด พนมไพรวิทยาคาร
สถานะตำแหน่ง พนักงานราชการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, พนมไพร
รูปภาพของ Suban Suban
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 24/ก.พ./2559 - 10:55 am
ชื่อจริง สุบรรณ ไชยลาภ
สังกัด เชียงขวัญพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู (ค.ศ.3)
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เชียงขวัญ
รูปภาพของ Krujoe Krujoe
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 19/ก.พ./2559 - 9:27 am
ชื่อจริง นางสาวสุภลักษณ์ เสนาลัย
สังกัด เมืองน้อยวิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ kitti kitti
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 16/ก.พ./2559 - 18:01 pm
ชื่อจริง นายกิตติ ทวยสอน
สังกัด สุวรรณภูมิวิทยาลัย
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ
รูปภาพของ sorawit sorawit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 15/ก.พ./2559 - 15:04 pm
ชื่อจริง สรวิชญ์ บุตรพรม
สังกัด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ admintwk admintwk
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 12/ก.พ./2559 - 9:15 am
ชื่อจริง จิรวัฒน์ พิมมรินทร์
สังกัด ธวัชบุรีวิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, ธวัชบุรี
รูปภาพของ somdej somdej
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 11/ก.พ./2559 - 13:26 pm
ชื่อจริง นายสมเด็จ ศรีใส
สังกัด น้ำใสวรวิทย์
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, พนมไพร
รูปภาพของ siiit siiit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 09/ก.พ./2559 - 15:55 pm
ชื่อจริง นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์
สังกัด สตรีศึกษา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ cyberjohn cyberjohn
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 08/ก.พ./2559 - 17:09 pm
ชื่อจริง นายวีรุยทธ หยุดยั้ง
สังกัด กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เกษตรวิสัย

หน้า