รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

รูปภาพของ thanyaporn thanyaporn
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 17/พ.ค./2559 - 11:17 am
ชื่อจริง นางธันยพร มหาราช
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ luckana luckana
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 17/พ.ค./2559 - 11:14 am
ชื่อจริง นางลักขนา คณาศรี
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ sattiya sattiya
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 17/พ.ค./2559 - 11:11 am
ชื่อจริง นายสัจติยา ป้องโล่ห์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ kritsada kritsada
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 13/พ.ค./2559 - 10:16 am
ชื่อจริง กฤษฎา สุดหนองบัว
สังกัด จันทรุเบกษาอนุสรณ์
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ
รูปภาพของ khamsan khamsan
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 28/มี.ค./2559 - 9:57 am
ชื่อจริง คำสัน แน่นอุดร
สังกัด โคกล่ามพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ kru_natta kru_natta
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 25/มี.ค./2559 - 6:31 am
ชื่อจริง ณัฏฐพงษ์ สุดาเดช
สังกัด เมืองสรวงวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เมืองสรวง
รูปภาพของ siwakorn siwakorn
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 21/มี.ค./2559 - 16:15 pm
ชื่อจริง นายศิวกร ไชยกุมาร
สังกัด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
สถานะตำแหน่ง หัวหน้ากลุัมสาระสังคมศึกษา
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ yingrose yingrose
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 18/มี.ค./2559 - 9:50 am
ชื่อจริง รสสุคนธ์ โทหนองตอ
สังกัด โพนสูงประชาสรรค์
สถานะตำแหน่ง พนักงานราชการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, ปทุมรัตต์
รูปภาพของ kroodit kroodit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 17/มี.ค./2559 - 15:53 pm
ชื่อจริง ประดิษ ทองเกตุ
สังกัด อาจสามารถวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อาจสามารถ
รูปภาพของ AMNAT AMNAT
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 10/มี.ค./2559 - 14:40 pm
ชื่อจริง อำนาจ ชินศรี
สังกัด หนองฮีเจริญวิทย์
สถานะตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, หนองฮี
รูปภาพของ tomoomot tomoomot
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 08/มี.ค./2559 - 14:04 pm
ชื่อจริง ทวี ผดุงกิจ
สังกัด โคกล่ามพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง พนักงานราชการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, จตุรพักตรพิมาน
รูปภาพของ maxnum maxnum
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ส. 27/ก.พ./2559 - 23:18 pm
ชื่อจริง มนเดช จันทรักษ์
สังกัด พนมไพรวิทยาคาร
สถานะตำแหน่ง พนักงานราชการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, พนมไพร
รูปภาพของ Suban Suban
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 24/ก.พ./2559 - 10:55 am
ชื่อจริง สุบรรณ ไชยลาภ
สังกัด เชียงขวัญพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู (ค.ศ.3)
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เชียงขวัญ
รูปภาพของ Krujoe Krujoe
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 19/ก.พ./2559 - 9:27 am
ชื่อจริง นางสาวสุภลักษณ์ เสนาลัย
สังกัด เมืองน้อยวิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ kitti kitti
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 16/ก.พ./2559 - 18:01 pm
ชื่อจริง นายกิตติ ทวยสอน
สังกัด สุวรรณภูมิวิทยาลัย
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ

หน้า