รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

รูปภาพของ anusong anusong
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 12/ก.ค./2559 - 14:45 pm
ชื่อจริง อนุสรณ์ อ่อนสองชั้น
สังกัด เมืองสรวงวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เมืองสรวง
รูปภาพของ prasuchon prasuchon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 05/ก.ค./2559 - 10:29 am
ชื่อจริง ปรัชสุชน เล็กพลอย
สังกัด สตรีศึกษา 2
สถานะตำแหน่ง ธุรการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ sawittri sawittri
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 29/มิ.ย./2559 - 12:59 pm
ชื่อจริง สาวิตรี คำพมัย
สังกัด ม่วงลาดวิทยาคาร
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, จังหาร
รูปภาพของ kansamida kansamida
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 28/มิ.ย./2559 - 14:36 pm
ชื่อจริง กาญจน์สมิดา วิชาสวัสดิ์
สังกัด สามขาท่าหาดยาววิทยา
สถานะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทราย
รูปภาพของ kanyarat kanyarat
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 24/มิ.ย./2559 - 9:14 am
ชื่อจริง กัญญารัตน์ โทดา
สังกัด สามขาท่าหาดยาววิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทราย
รูปภาพของ krubeau krubeau
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 14/มิ.ย./2559 - 13:52 pm
ชื่อจริง อุไรพร พันธ์สุภา
สังกัด ธงธานี
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, ธวัชบุรี
รูปภาพของ captain captain
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 09/มิ.ย./2559 - 10:49 am
ชื่อจริง นายณัฐติพงษ์ เสียงเย็น
สังกัด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
สถานะตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ที่อยู่ มุกดาหาร, นิคมคำสร้อย
รูปภาพของ kru jura kru jura
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 07/มิ.ย./2559 - 14:41 pm
ชื่อจริง จุฬารัตน์ เชิงสะอาด
สังกัด โคกล่ามพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครูธุรการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, จตุรพักตรพิมาน
รูปภาพของ LPSSCHOOL LPSSCHOOL
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 07/มิ.ย./2559 - 13:11 pm
ชื่อจริง เนตรนภา มหาพานต์
สังกัด เหล่าหลวงประชานุสรณ์
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เกษตรวิสัย
รูปภาพของ kanokoon kanokoon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 03/มิ.ย./2559 - 14:23 pm
ชื่อจริง นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์
สังกัด โพธิ์ทองวิทยาคาร
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เสลภูมิ
รูปภาพของ supidchar supidchar
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 02/มิ.ย./2559 - 21:31 pm
ชื่อจริง สุพิชชา ศรีกำพล
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง คศ.3
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ yuaa yuaa
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 01/มิ.ย./2559 - 11:57 am
ชื่อจริง นางสาวจันทร์จิราพร จันทร์วัง
สังกัด โพธิ์แก้วประชาสรรค์
สถานะตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, หนองพอก
รูปภาพของ krulerd krulerd
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ส. 28/พ.ค./2559 - 20:31 pm
ชื่อจริง นายบุญเลิศ ขนานแข็ง
สังกัด ปทุมรัตต์พิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ yingyot yingyot
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ส. 28/พ.ค./2559 - 9:32 am
ชื่อจริง นายยิ่งยศ บุญมั่งมี
สังกัด เทอดไทยวิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ viralpach viralpach
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 23/พ.ค./2559 - 9:40 am
ชื่อจริง วิรัลพัชร นารี
สังกัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, ศรีสมเด็จ

หน้า