รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

รูปภาพของ nattawut nattawut
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 20/พ.ค./2559 - 14:48 pm
ชื่อจริง ณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ
สังกัด เมยวดีพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทอง
รูปภาพของ nongnapat nongnapat
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 17/พ.ค./2559 - 14:25 pm
ชื่อจริง นางสาวนงนภัส อารีเอื้อ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ thanyaporn thanyaporn
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 17/พ.ค./2559 - 11:17 am
ชื่อจริง นางธันยพร มหาราช
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ luckana luckana
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 17/พ.ค./2559 - 11:14 am
ชื่อจริง นางลักขนา คณาศรี
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ sattiya sattiya
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 17/พ.ค./2559 - 11:11 am
ชื่อจริง นายสัจติยา ป้องโล่ห์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ kritsada kritsada
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 13/พ.ค./2559 - 10:16 am
ชื่อจริง กฤษฎา สุดหนองบัว
สังกัด จันทรุเบกษาอนุสรณ์
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ
รูปภาพของ ChintanaNS ChintanaNS
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 06/เม.ย./2559 - 14:30 pm
ชื่อจริง จินตนา แสงโสภา
สังกัด ปทุมรัตต์พิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ khamsan khamsan
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 28/มี.ค./2559 - 9:57 am
ชื่อจริง คำสัน แน่นอุดร
สังกัด โคกล่ามพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ kru_natta kru_natta
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 25/มี.ค./2559 - 6:31 am
ชื่อจริง ณัฏฐพงษ์ สุดาเดช
สังกัด เมืองสรวงวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เมืองสรวง
รูปภาพของ siwakorn siwakorn
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 21/มี.ค./2559 - 16:15 pm
ชื่อจริง นายศิวกร ไชยกุมาร
สังกัด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
สถานะตำแหน่ง หัวหน้ากลุัมสาระสังคมศึกษา
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ yingrose yingrose
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 18/มี.ค./2559 - 9:50 am
ชื่อจริง รสสุคนธ์ โทหนองตอ
สังกัด โพนสูงประชาสรรค์
สถานะตำแหน่ง พนักงานราชการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, ปทุมรัตต์
รูปภาพของ kroodit kroodit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 17/มี.ค./2559 - 15:53 pm
ชื่อจริง ประดิษ ทองเกตุ
สังกัด อาจสามารถวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อาจสามารถ
รูปภาพของ SupraneeH SupraneeH
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 15/มี.ค./2559 - 17:00 pm
ชื่อจริง สุปราณี หอมไกล
สังกัด สตรีศึกษา
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีศึกษา
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ Panomporn Panomporn
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 15/มี.ค./2559 - 15:24 pm
ชื่อจริง พนมพร ชินชนะ
สังกัด จันทรุเบกษาอนุสรณ์
สถานะตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เกษตรวิสัย
รูปภาพของ Anuchit Anuchit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 15/มี.ค./2559 - 11:19 am
ชื่อจริง นายอนุชิต ธรรมราษฎร์
สังกัด จันทรุเบกษาอนุสรณ์
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด

หน้า