รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

รูปภาพของ ravisara ravisara
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 22/ม.ค./2559 - 15:34 pm
ชื่อจริง นางสาวรวิสรา ชมภูวิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ lek lek
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 21/ม.ค./2559 - 16:10 pm
ชื่อจริง นายปฐมชัย เปรมปรีดิ์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ akkarawit akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 21/ม.ค./2559 - 10:21 am
ชื่อจริง นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ u.reerom u.reerom
ระดับสมาชิก super_vip, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 21/ม.ค./2559 - 8:55 am
ชื่อจริง นางสาวอุษณีย์ รีรมย์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานประเขตพื้นที่การศึกษา
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทอง
รูปภาพของ sattawat sattawat
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ส. 26/ธ.ค./2558 - 21:32 pm
ชื่อจริง อาจารย์วิเชียร
สังกัด จันทรุเบกษาอนุสรณ์
สถานะตำแหน่ง ครูสอนธรรมะ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เกษตรวิสัย
รูปภาพของ nattapong nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 23/ธ.ค./2558 - 15:26 pm
ชื่อจริง ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ sasiwimol sasiwimol
ระดับสมาชิก super_vip, ผู้ดูแลระบบ
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 11/ธ.ค./2558 - 13:06 pm
ชื่อจริง ศศิวิมล เพชรไพร
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง admin
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด

หน้า