รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

รูปภาพของ sorawit sorawit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 15/ก.พ./2559 - 15:04 pm
ชื่อจริง สรวิชญ์ บุตรพรม
สังกัด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ admintwk admintwk
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 12/ก.พ./2559 - 9:15 am
ชื่อจริง จิรวัฒน์ พิมมรินทร์
สังกัด ธวัชบุรีวิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, ธวัชบุรี
รูปภาพของ somdej somdej
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 11/ก.พ./2559 - 13:26 pm
ชื่อจริง นายสมเด็จ ศรีใส
สังกัด น้ำใสวรวิทย์
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, พนมไพร
รูปภาพของ siiit siiit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 09/ก.พ./2559 - 15:55 pm
ชื่อจริง นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์
สังกัด สตรีศึกษา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ cyberjohn cyberjohn
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 08/ก.พ./2559 - 17:09 pm
ชื่อจริง นายวีรุยทธ หยุดยั้ง
สังกัด กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เกษตรวิสัย
รูปภาพของ alanbas alanbas
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 08/ก.พ./2559 - 9:28 am
ชื่อจริง อภิวัฒน์ ภูระวงษ์
สังกัด ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ
รูปภาพของ sandy sandy
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 02/ก.พ./2559 - 16:11 pm
ชื่อจริง ศานิตย์ มโนเอื้อ
สังกัด ขัติยะวงษา
สถานะตำแหน่ง ครูโรงเรียนขัติยะวงษา
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ boonyiem boonyiem
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 26/ม.ค./2559 - 13:45 pm
ชื่อจริง บุญเยี่ยม บุสพันธ์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ ravisara ravisara
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 22/ม.ค./2559 - 15:34 pm
ชื่อจริง นางสาวรวิสรา ชมภูวิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ lek lek
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 21/ม.ค./2559 - 16:10 pm
ชื่อจริง นายปฐมชัย เปรมปรีดิ์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ akkarawit akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 21/ม.ค./2559 - 10:21 am
ชื่อจริง นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ u.reerom u.reerom
ระดับสมาชิก super_vip, สมาชิก Blog, สมาชิกวิไอพี, สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 21/ม.ค./2559 - 8:55 am
ชื่อจริง นางสาวอุษณีย์ รีรมย์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานประเขตพื้นที่การศึกษา
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทอง
รูปภาพของ sattawat sattawat
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ส. 26/ธ.ค./2558 - 21:32 pm
ชื่อจริง อาจารย์วิเชียร
สังกัด จันทรุเบกษาอนุสรณ์
สถานะตำแหน่ง ครูสอนธรรมะ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เกษตรวิสัย
รูปภาพของ nattapong nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 23/ธ.ค./2558 - 15:26 pm
ชื่อจริง ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ sasiwimol sasiwimol
ระดับสมาชิก super_vip, ผู้ดูแลระบบ
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 11/ธ.ค./2558 - 13:06 pm
ชื่อจริง ศศิวิมล เพชรไพร
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง admin
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด

หน้า