รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

รูปภาพของ supachai supachai
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 14/มี.ค./2559 - 20:23 pm
ชื่อจริง ศุภชัย ไพรินทร์
สังกัด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ thaicopter thaicopter
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 14/มี.ค./2559 - 20:21 pm
ชื่อจริง นายธงชัย ศรีกัมพล
สังกัด เมืองสรวงวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ krunoom krunoom
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 14/มี.ค./2559 - 11:05 am
ชื่อจริง เธียรไท ไชยา
สังกัด ดูกอึ่งประชาสามัคคี
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, หนองฮี
รูปภาพของ wuttinanko wuttinanko
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 14/มี.ค./2559 - 8:19 am
ชื่อจริง นายวุฒินันท์ โคตรทิพย์
สังกัด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สถานะตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, ปทุมรัตต์
รูปภาพของ AMNAT AMNAT
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 10/มี.ค./2559 - 14:40 pm
ชื่อจริง อำนาจ ชินศรี
สังกัด หนองฮีเจริญวิทย์
สถานะตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, หนองฮี
รูปภาพของ Phimonpha Phimonpha
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 10/มี.ค./2559 - 12:42 pm
ชื่อจริง นางพิมลพรรณ อนันเอื้อ
สังกัด สตรีศึกษา
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ tomoomot tomoomot
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 08/มี.ค./2559 - 14:04 pm
ชื่อจริง ทวี ผดุงกิจ
สังกัด โคกล่ามพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง พนักงานราชการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, จตุรพักตรพิมาน
รูปภาพของ tharineema tharineema
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 03/มี.ค./2559 - 16:25 pm
ชื่อจริง นางสาวธาริณี มลารวม
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ maxnum maxnum
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ส. 27/ก.พ./2559 - 23:18 pm
ชื่อจริง มนเดช จันทรักษ์
สังกัด พนมไพรวิทยาคาร
สถานะตำแหน่ง พนักงานราชการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, พนมไพร
รูปภาพของ punrit punrit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 26/ก.พ./2559 - 10:19 am
ชื่อจริง นายพันฤทธิ์ ชนะโชติ
สังกัด โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
สถานะตำแหน่ง ธุรการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทอง
รูปภาพของ damrong damrong
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 25/ก.พ./2559 - 13:51 pm
ชื่อจริง นายดำรงค์ โพธิจักร
สังกัด โนนชัยศรีวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, โพนทอง
รูปภาพของ Suban Suban
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 24/ก.พ./2559 - 10:55 am
ชื่อจริง สุบรรณ ไชยลาภ
สังกัด เชียงขวัญพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู (ค.ศ.3)
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เชียงขวัญ
รูปภาพของ Krujoe Krujoe
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 19/ก.พ./2559 - 9:27 am
ชื่อจริง นางสาวสุภลักษณ์ เสนาลัย
สังกัด เมืองน้อยวิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ krusasi krusasi
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 17/ก.พ./2559 - 18:08 pm
ชื่อจริง ศศิธร เดชภูมี
สังกัด หนองหมื่นถ่านวิทยา
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อาจสามารถ
รูปภาพของ kitti kitti
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 16/ก.พ./2559 - 18:01 pm
ชื่อจริง นายกิตติ ทวยสอน
สังกัด สุวรรณภูมิวิทยาลัย
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ

หน้า