รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

รูปภาพของ suwanpit suwanpit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 15/ก.พ./2559 - 15:42 pm
ชื่อจริง ประภาส ศรีทอง
สังกัด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
สถานะตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ
รูปภาพของ sorawit sorawit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 15/ก.พ./2559 - 15:04 pm
ชื่อจริง สรวิชญ์ บุตรพรม
สังกัด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ chontichasawisit chontichasawisit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 15/ก.พ./2559 - 14:50 pm
ชื่อจริง ชลธิชา สาวิสิทธิ์
สังกัด ดู่น้อยประชาสรรค์
สถานะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ upit upit
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 15/ก.พ./2559 - 14:00 pm
ชื่อจริง อุพิษ เหมือนทอง
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ tanakhorn tanakhorn
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 15/ก.พ./2559 - 10:14 am
ชื่อจริง ธนาคร ศรีแนน
สังกัด เมยวดีพิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ที่อยู่ กาฬสินธุ์, กุฉินารายณ์
รูปภาพของ soithog soithog
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 12/ก.พ./2559 - 11:14 am
ชื่อจริง นางสร้อยทอง โปร่งไธสง
สังกัด พลับพลาวิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ครู คศ.3
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, ธวัชบุรี
รูปภาพของ admintwk admintwk
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ ศ. 12/ก.พ./2559 - 9:15 am
ชื่อจริง จิรวัฒน์ พิมมรินทร์
สังกัด ธวัชบุรีวิทยาคม
สถานะตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, ธวัชบุรี
รูปภาพของ somdej somdej
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พฤ. 11/ก.พ./2559 - 13:26 pm
ชื่อจริง นายสมเด็จ ศรีใส
สังกัด น้ำใสวรวิทย์
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, พนมไพร
รูปภาพของ charmer197 charmer197
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ พ. 10/ก.พ./2559 - 20:37 pm
ชื่อจริง เสน่ห์ ทองอินทร์
สังกัด สตรีศึกษา 2
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ siiit siiit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 09/ก.พ./2559 - 15:55 pm
ชื่อจริง นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์
สังกัด สตรีศึกษา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ panomval panomval
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 09/ก.พ./2559 - 9:38 am
ชื่อจริง พนมวัลย์ นาวารี
สังกัด โพนเมืองประชารัฐ
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อาจสามารถ
รูปภาพของ cyberjohn cyberjohn
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 08/ก.พ./2559 - 17:09 pm
ชื่อจริง นายวีรุยทธ หยุดยั้ง
สังกัด กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เกษตรวิสัย
รูปภาพของ alanbas alanbas
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ จ. 08/ก.พ./2559 - 9:28 am
ชื่อจริง อภิวัฒน์ ภูระวงษ์
สังกัด ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, สุวรรณภูมิ
รูปภาพของ sandy sandy
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 02/ก.พ./2559 - 16:11 pm
ชื่อจริง ศานิตย์ มโนเอื้อ
สังกัด ขัติยะวงษา
สถานะตำแหน่ง ครูโรงเรียนขัติยะวงษา
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด
รูปภาพของ boonyiem boonyiem
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี
ลงทะเบียนเมื่อ อ. 26/ม.ค./2559 - 13:45 pm
ชื่อจริง บุญเยี่ยม บุสพันธ์
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สถานะตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, อ.เมืองร้อยเอ็ด

หน้า