akkarawit

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ akkarawit รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ  
รูปภาพของ akkarawit
ชื่อ - นามสกุล
นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
http://www.secondary27.go.th
Line ID
kru-o
Facebook
http://facebook.com/kuo101
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC5S4kJJXFZMW2VSvkN5qZWg
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ข่าว 13/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข่าว 04/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข่าว 04/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 และ ม.6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 -2561 หนังสือราชการ 22/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรหลักสูตร"ต้านทุจริตศึกษา" 13-14 พ.ค.62 ข่าว 14/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร Best Practice วันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.62 ข่าว 05/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 นับถอยหลังสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 countdown time 26/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 ประกาศโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 24/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ข่าว 11/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
10 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ข่าว 09/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ
วีดีโอ
28/ก.ย./18
24/มี.ค./16