akkarawit

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ akkarawit รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ  
รูปภาพของ akkarawit
ชื่อ - นามสกุล
นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
http://www.secondary27.go.th
Line ID
kru-o
Facebook
http://facebook.com/kuo101
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC5S4kJJXFZMW2VSvkN5qZWg
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ข่าว 06/10/18 จัดพิมพ์แล้ว
12 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ ข่าว 06/10/18 จัดพิมพ์แล้ว
13 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม SGS ข่าว 29/09/18 จัดพิมพ์แล้ว
14 วิดีทัศน์นำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.27 ข่าว 28/09/18 จัดพิมพ์แล้ว
15 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ข่าว 25/09/18 จัดพิมพ์แล้ว
16 เกียรติบัตรการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ข่าว 17/09/18 จัดพิมพ์แล้ว
17 เกียรติบัตรกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 14 ก.ย 61 ข่าว 15/09/18 จัดพิมพ์แล้ว
18 เกียรติบัตรกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 13 ก.ย 61 ข่าว 15/09/18 จัดพิมพ์แล้ว
19 เกียรติบัตรถอดบทเรียนจาก Boot Camp 8 ก.ย 61 ข่าว 12/09/18 จัดพิมพ์แล้ว
20 เกียรติบัตรครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 2 ก.ย 61 รุ่นที่ 3 ข่าว 03/09/18 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ