akkarawit

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ akkarawit รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ  
รูปภาพของ akkarawit
ชื่อ - นามสกุล
นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
http://www.secondary27.go.th
Line ID
kru-o
Facebook
http://facebook.com/kuo101
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC5S4kJJXFZMW2VSvkN5qZWg
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ข่าว 11/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
12 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ข่าว 09/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
13 ประกาศสอบธุรการพลับพลาวิทยาคม ข่าว 08/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
14 เกียรติบัตร Best Practice 29 ต.ค 61 ข่าว 08/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
15 การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา บล็อก 31/10/18 จัดพิมพ์แล้ว
16 กิจกรรมถอดบทเรียน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ข่าว 29/10/18 จัดพิมพ์แล้ว
17 รับสมัครครูจีนและญี่ปุ่น รร.โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ข่าว 09/10/18 จัดพิมพ์แล้ว
18 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ข่าว 06/10/18 จัดพิมพ์แล้ว
19 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ ข่าว 06/10/18 จัดพิมพ์แล้ว
20 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม SGS ข่าว 29/09/18 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ