anusong

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ anusong รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ anusong
ชื่อ - นามสกุล
อนุสรณ์ อ่อนสองชั้น
ตำแหน่ง
ครู
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
http://www.msw-101.com
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
อนุสรณ์ อ่อนสองชั้น
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ข่าว 02/07/17 จัดพิมพ์แล้ว
2 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 ข่าว 02/07/17 จัดพิมพ์แล้ว
3 กิจกรรมจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ข่าว 02/07/17 จัดพิมพ์แล้ว
4 พิธีไหว้ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 ข่าว 11/06/17 จัดพิมพ์แล้ว
5 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ข่าว 29/05/17 จัดพิมพ์แล้ว
6 ประเพณีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ข่าว 03/01/17 จัดพิมพ์แล้ว
7 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2556 ข่าว 27/11/16 จัดพิมพ์แล้ว
8 "โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว น้อมถวายอาลัยแด่พ่อหลวง" ข่าว 27/11/16 จัดพิมพ์แล้ว
9 "รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อด้วย กาย วาจา ใจ" ข่าว 24/11/16 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ