boonyiem

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ boonyiem รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ boonyiem
ชื่อ - นามสกุล
บุญเยี่ยม บุสพันธ์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าว 22/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการ 22/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ข่าว 15/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 หนังสือราชการ 15/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
5 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาบุกเบิก ข่าว 14/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
6 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาบุกเบิก หนังสือราชการ 14/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
7 มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ข่าว 10/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
8 มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน หนังสือราชการ 10/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
9 ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ในงานเลื้ยงวันครูของทุกปีการศึกษา ข่าว 10/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
10 ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ในงานเลื้ยงวันครูของทุกปีการศึกษา ข่าว 10/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ