boonyiem

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ boonyiem รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ boonyiem
ชื่อ - นามสกุล
บุญเยี่ยม บุสพันธ์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข่าว 17/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการ 17/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค ข่าว 14/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค หนังสือราชการ 14/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562 ข่าว 29/04/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562 หนังสือราชการ 29/04/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ข่าว 29/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 หนังสือราชการ 29/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
9 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการจัดการตั้งเครือข่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ข่าว 29/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
10 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการจัดการตั้งเครือข่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หนังสือราชการ 29/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ