boonyiem

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ boonyiem รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ boonyiem
ชื่อ - นามสกุล
บุญเยี่ยม บุสพันธ์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 มาตรการป้องกันและการดูแลนักเรียน ข่าว 14/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
2 มาตรการป้องกันและการดูแลนักเรียน หนังสือราชการ 14/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
3 การเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ข่าว 14/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
4 การเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 หนังสือราชการ 14/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
5 การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ข่าว 09/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
6 การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 หนังสือราชการ 09/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
7 ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2561 ข่าว 09/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
8 ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2561 หนังสือราชการ 09/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
9 การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ข่าว 09/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
10 การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) หนังสือราชการ 09/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ